Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра інформатики

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер-програміст
 • Програміст (база даних)
 • Програміст прикладний
 • Інженер із застосування комп’ютерів

Місця працевлаштування:

 • навчальні заклади;
 • науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу QF ЕННА, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова іноземна мова
 • Охорона праці в галузі
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Сучасні програмні засоби для моделювання і
 • реінжінірінгу бізнес-процесів
 • Комп’ютерні технології в науці і виробництві
 • Проектування та адміністрування мережних комуникацій для Інтернет
 • Сучасні технології Web-пpoгpaмyвaння
 • Теорія нечітких множин у моделях управління та штучного інтелекту

Вибіркові компоненти ОП

 • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 • Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації
 • Керування якістю і сертифікація програмних
 • продуктів та інформаційних систем
 • Системи штучного інтелекту, ненронні мережі та нейромережові технології
 • Технології командної розробки великих програмних проектів
 • Спеціалізовані пакети обробки мультимедія

Практична підготовка

 • Дослідницька практика
 • Підготовка магістерської роботи
 • Науково-дослідна робота студента

Опубликовано