Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з комп’ютерних наук

Кафедра, що випускає: Кафедра комп’ютерних наук

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Магістр з комп’ютерних наук може виконувати наступні професійні роботи: адміністратор бази даних, адміністратор даних, адміністратор доступу, адміністратор системи, аналітик комп’ютерних систем, аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, програміст (база даних), програміст прикладний.

Подальше навчання

Освіта за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Обов’язкові дисципліни

 • Аналітика великих даних
 • Ділова іноземна мова
 • Ділові комунікації та оформлення наукових досліджень
 • Інтелектуальна власність
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • Машинне навчання
 • Науково-дослідна робота студента
 • Охорона праці в галузі
 • Розробка програмних продуктів для мобільних пристроїв
 • Спеціальні питання інформаційних технологій
 • Технології хмарних обчислень
 • Soft Skills для IT-фахівців

Вибіркові дисципліни

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФІТ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано