Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація освіти: Бакалавр філології, перекладач з англійської мови на українську

Кафедра, що випускає: Кафедра перекладу

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базе ПЗСО

 • Назва в ЭДЕБО: 1 курс Денна Англійська та німецька мови (переклад включно) Бакалавр
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 3 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.3
  • іноземна мова - 0.4
  • географія або історія України - 0.2
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.0

1 курс Ден на базе ПЗСО (без географії)

 • Назва в ЭДЕБО: 1 курс Денна Англійська та німецька мови (переклад включно) (без географії) Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: ПЗСО
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 3 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 0.35
  • іноземна мова - 0.2
  • історія України або математика - 0.35
  • середній бал додатка до атестату - 0.1
  • додатковий бал за особливих умов - 0.0

2 курс Ден на базе МС

 • Назва в ЭДЕБО: 2 курс Денна Англійська та німецька мови (переклад включно) Бакалавр
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: МС
 • Форма навчання: ден
 • Термін навчання: 2 года 10 месяцев
 • Компоненти та їх вага:
  • українська мова і література - 1.0
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Філолог-перекладач освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр може бути задіяним на промислових підприємствах, в ряді галузей сучасної економіки, таких як: фрахтові операції, банківська справа, крюінг, торгівля, транспорт, готельний бізнес.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до перекладознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Історія західноєвропейської літератури
 • Історія української літератури
 • Латинська мова
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Інформатика
 • Основи перекладу ділового мовлення
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Переклад науково-технічних текстів
 • Переклад публіцистичних текстів
 • Сучасна українська літературна мова

Вибіркові компоненти ОП

Блок 1

 • Основи наукових досліджень
 • Правознавство
 • Психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика основної іноземної мови
 • Історія англійської мови
 • Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 • Основи охорони праці
 • Порівняльна граматика англійської та української мов
 • Практика англо-українського перекладу
 • Практика усного та письмового мовлення
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практичний курс німецької мови
 • Практичний курс третьої іноземної мови

Блок 2

 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 • Конфліктологія
 • Соціальна психологія
 • Сучасні теорії суспільства
 • Фізичне виховання
 • Орфографічний та орфоепічний практикум
 • Економічна теорія
 • Історія основної іноземної мови
 • Історія української літературної мови
 • Основи охорони праці
 • Граматика основної іноземної мови
 • Практикум з українського правопису
 • Практика усного та письмового мовлення
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практика перекладу другої іноземної мови
 • Практика перекладу третьої іноземної мови

Практична підготовка

 • Перекладацька практика

Опубликовано