Меню

Поділитись

Вступ

Кваліфікація освіти: Бакалавр філології, перекладач з англійської мови на українську

Кафедра, що випускає: Кафедра перекладу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Філолог-перекладач освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр може бути задіяним на промислових підприємствах, в ряді галузей сучасної економіки, таких як: фрахтові операції, банківська справа, крюінг, торгівля, транспорт, готельний бізнес.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Історія та культура України
 • Основи здорового способу життя та фізичного виховання
 • Філософія
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія західноєвропейської літератури
 • Історія української літератури
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 • Стилістика сучасної англійської мови
 • Загальна теорія перекладу
 • Переклад науково-технічних текстів
 • Практична граматика англійської мови
 • Практика англо-українського перекладу
 • Практика усного та письмового мовлення
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практичний курс німецької мови
 • Практичний курс третьої іноземної мови
 • Сучасна українська літературна мова

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Перекладацька практика

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано