Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра, що випускає: Кафедра фінансів і банківської справи

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Денна на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Денна Фінанси і кредит
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: денна
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ з іноземної мови 100-200 балів (єдиний всеукраїнський іспит) - 1.0
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0
  • інші показники (враховуючи середній бал додатку до диплома) 0-20 балів - 1.0
  • додаткове вступне випробування 10-100 балів (для вступу з дипломом іншої спеціальності) - 0.0

1 курс Заочна на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Заочна Фінанси і кредит
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ з іноземної мови 100-200 балів (єдиний всеукраїнський іспит) - 1.0
  • фахове випробування 110-200 балів - 1.0
  • інші показники (враховуючи середній бал додатку до диплома) 0-20 балів - 1.0
  • додаткове вступне випробування 10-100 балів (для вступу з дипломом іншої спеціальності) - 0.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Посади, пов’язані з фінансово-економічною, аналітично-інформаційною діяльністю суб’єктів господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм (підприємствах, їх об’єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних органах.пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва; менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу; менеджери (управителі) у сфері надання кредитів; менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень; менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування; економісти; начальник планово-економічного відділу; професіонал з депозитарної діяльності; професіонал з торгівлі цінними паперами; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Подальше навчання

Можливості для продовження навчання на вищому рівні за програмою другого циклу вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, НРК – 8 рівень

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Глобальна економіка
 • Інноваційний розвиток
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Соціальна відповідальність
 • Податковий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Страховий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент

Вибіркові компоненти ОП

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Математичне моделювання
 • Стратегічне управління
 • Грошові розрахунки
 • Чавчально-наукова дослідницька робота студентів (ННДРС)
 • Фінансовий аутсорсинг

Практична підготовка

 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Переводы:
Опубликовано:
24.06.2019
Обновлено:
17.07.2019
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України