Меню

Поділитись

Вступ

Кваліфікація освіти: Бакалавр з філології, перекладач з російської, польської мов на українську

Кафедра, що випускає: Кафедра української мови та слов’янської філології

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 3431 Секретарі адміністративних органів 
 • 3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники 
 • 3435 Організатори діловодства 
 • 3435.1 Організатори діловодства (державні установи) 
 • 3436 Помічники керівників 
 • 3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 
 • 3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 
 • 3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 
 • 411 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури 
 • 2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 
 • 2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Основи здорового способу життя та фізичне виховання
 • Філософія
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до перекладознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Історія західноєвропейської літератури
 • Історія української літератури
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Стилістика основної іноземної мови
 • Вступ до слов’янської філології
 • Історія російської літератури
 • Практика російсько-українського перекладу
 • Практичний курс польської мови та перекладу
 • Сучасна російська літературна мова
 • Сучасна російська літературна мова (курсова робота)
 • Сучасна українська літературна мова
 • Сучасна українська літературна мова (курсова робота)
 • Перекладацька практика

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Перекладацька практика

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано