Меню

Поділитись

Вступ

Кваліфікація освіти: Бакалавр з філології, перекладач з російської, польської мов на українську

Кафедра, що випускає: Кафедра української мови та слов’янської філології

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Подальше навчання

Навчання за програмою підготовки магістра

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до перекладознавства
 • Загальна теорія перекладу
 • Історія західноєвропейської літератури
 • Історія української літератури
 • Латинська мова
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Стилістика основної іноземної мови
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Інформатика
 • Основи перекладу ділового мовлення
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Практика російсько-українського перекладу
 • Практичний курс польської мови та перекладу
 • Сучасна російська літературна мова
 • Сучасна українська літературна мова

Вибіркові компоненти ОП

 • Вибірковий блок 1
  • Основи наукових досліджень
  • Правознавство
  • Психологія
  • Соціологія та політологія
  • Фізичне виховання
  • Вступ до слов’янської філології
  • Орфографічний та орфоепічний практикум
  • Історія російської літератури
  • Історія російської літературної мови
  • Історія української літературної мови
  • Основи охорони праці
  • Переклад науково-технічних текстів
  • Переклад публіцистичних текстів
  • Порівняльна граматика російської та української мов
  • Практичний курс аспектного перекладу
 • Вибірковий блок 2
  • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
  • Конфліктологія
  • Соціальна психологія
  • Логіка
  • Фізичне виховання
  • Слов’янські мови в полікультурному світі
  • Економічна теорія
  • Сучасна російська література
  • Історична граматика російської мови
  • Історична граматика української мови
  • Основи охорони праці
  • Науково-технічний переклад
  • Практикум з українського та російського правопису
  • Порівняльна граматика російської та української мов
  • Практичний курс аспектного перекладу

Практична підготовка

 • Перекладацька практика

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Опубликовано