Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програму

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки за освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспоживання»

Кафедра, що випускає:  Електротехнічні комплекси та системи

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Інженер-електрик, інженер служби станцій та підстанцій, провідний спеціаліст відділу головного енергетика промислового підприємства, інженер з налагодження, обслуговування та ремонту електрообладнання систем електропостачання, інженер служби високовольтних ліній електропередачі, провідний експерт з енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, майстер електричної дільниці (дільниці електропостачання), інженер-проектувальник (інженер-конструктор) електротехнічного бюро, інженер з охорони праці та електробезпеки, науковий співробітннк-консультант, консультант-аналітик у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, інженер групи оперативно-технічного забезпечення і координації взаємодії пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, інженер служби розподільних мереж, інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг, провідний спеціаліст центральної електротехнічної лабораторії, інженер у сфері електрифікації та автоматизації міст і сільського господарства, викладач вищого навчального закладу (асистент), аспірант, викладач професійно-технічного закладу, викладач коледжу (технікуму), молодший науковий співробітник

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання за освітньою програмою на здобуття наукового ступеня доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова іноземна мова
 • Внутрішньофірмовий менеджмент
 • Педагогіка вищої школи
 • Електропостачання
 • Інформаційні технології в електроенергетиці
 • Охорона праці в галузі
 • Надійність електроенергетичних систем
 • Техніка високих напруг

Вибіркові компоненти ОП

 • Енергозбереження
 • Інтелектуальна власність
 • Електромагнітна сумісність
 • Математичне моделювання електромеханічних та електротехнічних систем
 • Системи цифрової передачі даних і управління в електроенергетиці

Практична підготовка

 • Науково-дослідна робота студента
 • Переддипломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано