Меню

Поділитись

Умови вступу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Подальше навчання

Магістр може продовжувати навчання за освітньою програмою на здобуття наукового ступеня доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післяднпломну освіту.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Практична підготовка

Опубликовано