Меню

Поділитись

Умови вступу

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Кафедра, що випускає:  кафедра автоматизації систем електропостачання та електроприводу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускники можуть працювати на наступних посадах (згідно з ДК 003:2010): електромеханіки та електромонтажники (по галузям): випробувач джерел струму, випробувач електричних машин, апаратів та приладів, електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, електромонтажник електричних машин, електромонтажник-налагоджувальник, електромонтажник-схемник, електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, контролер електромонтажних робіт, лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка); монтажники електронного устаткування; електромеханік (по галузям); асистент; викладач вищого навчального закладу; викладач професійно-технічного навчального закладу

– Подальше навчання: Можливість  навчання  за  програмою третього циклу QF EHEA,  8  рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK

– Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти ОП

  • Внутрішньофірмовий менеджмент
  • Ділова іноземна мова
  • Частотно-регульований електропривід
  • Охорона праці в галузі
  • Педагогіка вищої школи
  • Електрообладнання електромобілів
  • Теорія акумуляторів
  • Курсова робота з частотно-регульованого електроприводу

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням: https://pstu.edu/uk/studentu/vybirkovi-dysczyplint-dlya-magistriv/https://pstu.edu/uk/studentu/vybirkovi-dysczyplint-dlya-magistriv/

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ» (https://pstu.edu/wp-content/uploads/2021/01/dodatok-1-do-nakazu-vid-03.03.2021-%E2%84%96-51-05-polozhennya-pro-formuv-indyvidualn-osvitn-trayektoriyi-navch-zdobuv-vyshh-osvity-u-dvnz-pdtu.pdf). Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

  • Підготовка магістерскої роботи
  • Переддипломна практика

Опубликовано