Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки за освітньою програмою «Електротехнічні системи електроспоживання»

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП: 

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання; проектування електроенергетичних, електромеханічних та електротехнічних систем; впровадження сучасних енергоефективних технологій; створення систем комп’ютерного керування технологічними процесами; проектування та виробництво силового електрообладнання, елементів електромеханотроніки, електронних та мікропроцесорних пристроїв, засобів релейного захисту та автоматизації.

Подальше навчання

Випускники мають право продовжити навчання на (магістерському) рівні вищої освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Вища математика
 • Фізика
 • Теоретична механіка
 • Інформаційні технології та програмування
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Введення у фах
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електричні машини
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Основи електроніки
 • Енергетичні установки
 • Електротехнічні матеріали
 • Мікропроцесорна техніка
 • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Теорія автоматичного регулювання
 • Науково-дослідна робота студента
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Альтернативні джерела електроенергії
 • Ознайомча практика
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломний проект

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1
 • Фізичне виховання
 • Іноземна мова (додатковий курс)
 • Правознавство
 • Основи електроприводу
 • Математичні задачі електроенергетики
 • Електричні системи та мережі
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Силова електроніка та перетворювальна техніка
 • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси
 • Математичне моделювання електроенергетичних систем та комплексів
 • Монтаж та експлуатація обладнання
 • Електропостачання промислових підприємств
Вибірковий блок 2
 • Фізичне виховання
 • Соціологія та політологія
 • Психологія
 • Правознавство
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Теорія електроприводу
 • Інформаційні технології автоматизованого електроприводу
 • Силова електроніка та перетворювальна техніка
 • Електроніка та схемотехніка
 • Основи електромеханотроніки
 • Налагодження та експлуатація автоматизованого електроприводу
 • Елементи автоматичних пристроїв
 • Автоматизовані системи керування електроприводами
Вибірковий блок 3
 • Математичні задачі електроенергетики
 • Електричні системи та мережі
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Мікропроцесорна техніка
 • Математичне моделювання електроенергетичних систем та комплексів
 • Надійність пристроїв релейного   захисту та автоматизації
 • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси
 • Електропостачання промислових підприємств
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Практична підготовка

Практична підготовка студентів здійснюється на базі основних провідних підприємств міста: ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ« МК «Азовсталь» групи Метінвест, Маріупольського центру «Дніпровської електроенергетичної системи», ДП НЕК «Укренерго», ТОВ «Терра-Ватт груп» та інших підприємствах міста.

За період навчання студенти проходять три види практики: ознайомча, технологічна і переддипломна. Кожна з практик призначена для ознайомлення студентів з провідними підприємствами міста, з організаційною структурою та основним електротехнічним обладнанням підприємств.

Практика – перший крок майбутнього інженера в придбанні навичок управління виробництвом, встановлення комунікабельності і взаєморозуміння з членами виробничого колективу, тобто  тих якостей, без яких молодому фахівцеві буде вельми важко починати трудову діяльність. Практика в своїй сукупності є чимось на зразок генеральної репетиції майбутньої роботи інженера, коли можна багато чого уточнити, виправити, перевірити себе.

В результаті проходження студентом практики він отримує навички експлуатації електричного обладнання, знайомиться з обсягами і нормами профілактичних випробувань, організацією планових попереджувальних ремонтів, придбання навичок практичної роботи з комутаційною апаратурою, електромеханічними системами, релейного захисту  і автоматикою. А також  отримує  навички безпечного проведення робіт.

В результаті проходження переддипломної практики студент готується до виконання дипломного проекту, вчиться раціонально використовувати теоретичні та практичні знання, отримані під час навчання, в конкретній інженерній роботі, збирає і аналізує матеріал, необхідний для виконання дипломного проекту.

Опубликовано