Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Спеціалізовані кафедри, що проводять підготовку за ОП:  Кафедра автоматизації систем електропостачання та електроприводу

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки може працювати у сфері виробництва електричного устаткування, ремонту і монтажу машин і устаткування, ремонту та технічного обслуговування електричного устаткування; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва, передачі та розподілення електроенергії; будівництва споруд та комунікацій, спеціалізованих будівельних робіт, електромонтажних, водопровідних та інші будівельно-монтажних робіт. Фахівці, які опанували дану програму, можуть займати посади: фахівець з енергетичного менеджменту, технік-технолог (електротехніка), технікконструктор (електротехніка), технік-електрик, технік-енергетик, технік з експлуатації сонячних енергетичних установок, технік з експлуатації вітроенергетичних установок, енергетик цеху, енергодиспетчера, енергетик дільниці, енергетик виробництва, диспетчер електропідстанції, диспетчер перетворювального комплексу, диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту, електродиспетчер.

Подальше навчання

Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України – 7, рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Історія та культура України
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Основи здорового способу життя та фізичне виховання
 • Вища математика
 • Фізика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Основи охорони праці
 • Теоретична механіка
 • Інформаційні технології та програмування
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Вступ до спеціальності
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електричні машини
 • Математичні задачі електроенергетики
 • Основи електроніки
 • Електротехнічні матеріали
 • Мікропроцесорна техніка
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Теорія автоматичного керування
 • Теорія електроприводу
 • Електричні системи та мережі
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електропостачання промислових підприємств
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Відновлювані джерела електроенергії
 • Курсова робота з теоретичних основ електротехніки
 • Курсовий проект з електричних машин
 • Курсовий проект з електричних систем та мереж

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Дипломне проектування
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Опубликовано