Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з економіки (освітня програма ־ економіка підприємства)

Кафедра, що випускає:  Кафедра економіки підприємств

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник мас можливість працевлаштування у наступних галузях економіки (за ДК 009:2010) в установах та на підприємствах різних’ організаційно-правових форм: Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. Діяльності організацій промисловців і підприємців. Державне управління загального характеру. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Дослідження кон’юнктури ринку та ін. Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК003:2010: Економіст (з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення. Економічний радник. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. Консультант та фахівець з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва. Консультант (оглядач) з економічних питань. Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Науковий співробітник (економіка, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва). Науковий співробітник-консультант (економіка, проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва). Керівники малих підприємств в промисловості. Помічник керівника підприємства (установи, організації), виробничого (іншого основного) підрозділу. Фахівець з ефективності підприємництва.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктор філософії), а також підвищення кваліфікації й отримання додаткової післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Глобальна економіка
 • Інноваційний ротвиток підприємства
 • Охорона праці в галузі
 • Соціальна відповідальність 
 • Економічне управління підприємством
 • Економічна діагностика
 • Економічний механізм санації підприємства
 • Конкурентоспроможність підприємства 
 • Управління потенціалом підприємства

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ННІЕМ 2023-2024

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

 • Виконання випускної магістерської роботи
 • Науково-дослідна практика

Опубликовано