Умови вступу

Офіційна освітня програму

Кваліфікація в дипломі:  Магістр з економіки (освітня програма ־ економіка підприємства)

Кафедра, що випускає:  Кафедра економіки підприємств

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Денна Економіка підприємства
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Заочна Економіка підприємства
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник мас можливість працевлаштування у наступних галузях економіки (за ДК 009:2010) в установах та на підприємствах різних’ організаційно-правових форм: Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. Діяльності організацій промисловців і підприємців. Державне управління загального характеру. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Дослідження кон’юнктури ринку та ін. Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК003:2010: Економіст (з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення. Економічний радник. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. Консультант та фахівець з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва. Консультант (оглядач) з економічних питань. Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Науковий співробітник (економіка, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва). Науковий співробітник-консультант (економіка, проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва). Керівники малих підприємств в промисловості. Помічник керівника підприємства (установи, організації), виробничого (іншого основного) підрозділу. Фахівець з ефективності підприємництва.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктор філософії), а також підвищення кваліфікації й отримання додаткової післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Глобальна економіка
 • Інноваційний ротвиток підприємства
 • Інтелектуальна власність
 • Охорона праці в галузі
 • Соціальна відповідальність
 • Економічне управління підирт мством
 • Інтелектуальний бізнес
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Управління проектами

Вибіркові компоненти ОП

 • Економічні проблеми якості
 • Стратегічне управління
 • Фінансовий менеджмент
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 • Економічна діагностика
 • Міждисциплінарна курсова робота
 • Управління потенціалом підприємства

Практична підготовка

 • Виконання випускної магістерської роботи
 • Науково-дослідна практика

Переводы:
Опубликовано:
19.06.2019
Обновлено:
10.02.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України