Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційна освітня програма

Кваліфікація в дипломі:  Магістр економіки (освітня програма ־ Економіка довкілля і природних ресурсів»

Кафедра, що випускає:  Кафедра економіки підприємств

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник має можливість працевлаштування у наступних галузях економіки (та ДК 009:2010) в установах та на підприємствах різних організаційно-правових форм: Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. Діяльність організацій промисловців і підприємців. Державне управління загального характеру. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) Консультування т питань комерційної діяльності й керування. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Дослідження кон’юнктури ринку та ін.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК003:2010: Економіст (з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення  Економічний радник. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки. Консультант та фахівець з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва. Консультант (оглядач) з економічних питань. Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Науковий співробітник (економіка, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва). Науковий співробітник-консультант (економіка, проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва). Керівники малих підприємств в промисловості. Помічник керівника підприємства (установи, оріганізації) виробничою (іншою основною) підрозділу. Фахівець з ефективності мідиригмництва. Фахівець з використання водних (земельних) ресурсів. Фахівець з економічного моделювання екологічних систем. Фахівець із управління природокористуванням. Фахівець з екологічної освіти. Еколог. Експерт з екології. Екологічний аудитор. Експерт технічний з промислової безпеки.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктор філософії), а також підвищення кваліфікації й отримання додаткової післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Екологічна політика та право
 • Інноваційний розвиток підприємництва
 • Іноземна мова фахового спрямування
 • Охорона прані в галузі
 • Екологічний менеджмент
 • Економіка довкілля і природокористування
 • Моніторинг еколого-економічних систем
 • Економіка водних ресурсів
 • Економіка землекористування
 • Моделювання та програмування системних характеристик в екологічній сфері

Вибіркові компоненти ОП

 • Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 • Економічна діагностика
 • Економічне управління підприємством
 • Конкурентоспроможність підприємства

Практична підготовка

 • Науково-дослідна практика
 • Переддисломна практика
 • Магістерська робота

Опубликовано