Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з будівництва та цивільної інженерії.

Кафедра, що випускає: Кафедра “Архітектура”

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва;
 • Проектно-конструкторські бюро, відділи технічного нагляду і доглядачів будинків і споруд підприємств широкого кола виробничої діяльності
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції, органи охорони праці
 • Експлуатаційні організації житлового фонду
 • Технікуми, коледжі, професійно-технічні училища
 • Експертні організації з оцінки нерухомості.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика (загальний курс)
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Електротехніка та електроніка
 • Інформаційні технології та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Опір матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вступ до фаху
 • Інженерні вишукування, підготовка і захист території
 • Планування міст і транспорт
 • Архітектура будівель та споруд
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Інженерна геодезія
 • Прикладна теорія пружності та пластичності
 • Технологія виготовлення МК Науково-дослідна робота студента (НДРС)
 • Основи охорони праці
 • Будівельна механіка
 • Підвалини та фундаменти
 • Метали і зварювання у будівництві
 • Обстеження, випробування і експлуатація будівельних конструкцій
 • САПР у будівництві

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи економічної теорії
 • Основи екології
 • Будівельні машини та механізми з елементами ДМ та М
 • Інженерна геологія
 • Тепло-, газопостачання та вентиляція
 • Метрологія, стандартизація та випробування у будівництві
 • Сучасні методи розрахунків в опору матеріалів
 • Технологія будівельних процесів
 • Економіка будівництва
 • Конструкції з дерева та пластмаси
 • Металеві конструкції
 • Будівельні матеріали та вироби
Вибірковий блок 1
 • Водопостачання та каналізація
 • Будівельні конструкції
 • Історія будівельної техніки
 • Основи організації будівельного виробництва та
 • менеджмент
Вибірковий блок 2
 • Будівельне матеріалознавство
 • Зварювання у будівництві
 • Основи системного аналізу
 • Управління будівництвом

Опубликовано