Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з будівництва та цивільної інженерії.

Кафедра, що випускає: Кафедра “Архітектура”

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва;
 • Проектно-конструкторські бюро, відділи технічного нагляду і доглядачів будинків і споруд підприємств широкого кола виробничої діяльності
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції, органи охорони праці
 • Експлуатаційні організації житлового фонду
 • Технікуми, коледжі, професійно-технічні училища
 • Експертні організації з оцінки нерухомості.

Подальше навчання

Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 рівні НРК.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика (загальний курс)
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Електротехніка та електроніка
 • Інформаційні технології та програмування
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Опір матеріалів
 • Теоретична механіка
 • Фізика
 • Хімія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Вступ до фаху
 • Інженерні вишукування, підготовка і захист території
 • Планування міст і транспорт
 • Архітектура будівель та споруд
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Інженерна геодезія
 • Прикладна теорія пружності та пластичності
 • Технологія виготовлення МК Науково-дослідна робота студента (НДРС)
 • Основи охорони праці
 • Будівельна механіка
 • Підвалини та фундаменти
 • Метали і зварювання у будівництві
 • Обстеження, випробування і експлуатація будівельних конструкцій
 • САПР у будівництві

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Опубликовано