Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Управління інноваційною діяльністю»

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватики та управління

Конкурсні пропозиції (варіанти вступу)

1 курс Ден на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Денна Бізнес-адміністрування
 • Вид пропозиції: фіксована
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: ден
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

1 курс Заочна на базі БАК

 • Назва в ЄДЕБО: Магістр Заочна Бізнес-адміністрування
 • Вид пропозиції: небюджетна
 • Попередня освіта: БАК
 • Форма навчання: заочна
 • Срок обучения: 1 рік 4 місяці
 • Компоненти та їх вага:
  • ЄВІ/Іспит з іноз мови(100-200)+Фахове випробування(110-200)+Середн бал диплому(0-20) (Сума балів з 3-х компонентів.) - 1.0

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках і т.д.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії гатузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Економіка інноваційного підприємства
 • Інноваційний менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційні системи в інноваційній діяльності
 • Креативний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
 • Трансфер технологій
 • Управління інноваційними проектами
 • Фінансовий менеджмент

Вибіркові компоненти ОП

 • Психологія і лідерство в управлінні проектами
 • Теорія та практика бізнес-планування

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська випускна робота

Переводы:
Опубликовано:
18.06.2019
Обновлено:
18.07.2019
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України