Меню

Поділитись

Умови вступу

Кваліфікація в дипломі: Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Управління інноваційною діяльністю»

Кафедра, що випускає: Кафедра інноватики та управління

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Відповідні робочі місця в установах та на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні. державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках і т.д.

Подальше навчання

Можливе подальше продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – всі програми доктора філософії гатузі знань «Управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Економіка інноваційного підприємства
 • Інноваційний менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційні системи в інноваційній діяльності
 • Креативний менеджмент
 • Методологія наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
 • Трансфер технологій
 • Управління інноваційними проектами
 • Фінансовий менеджмент

Вибіркові компоненти ОП

 • Психологія і лідерство в управлінні проектами
 • Теорія та практика бізнес-планування

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Магістерська випускна робота

Опубликовано