Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з біомедичної інженерії. Фахівець у галузі біомедичної інженерії.

Кафедра, що випускає: Кафедра біомедичної інженерії

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Підприємства медичної промисловості, діагностично-лікувальні лабораторії та відділення медичних закладів, пов’язані з використанням медичної лабораторної техніки, медичні заклади, реабілітаційні, спортивні та оздоровчі комплекси діагностичні та дослідні лабораторії; структурні підрозділи установ, медичних, наукових та навчальних закладів, сфера охорони оточуючого середовища, посади викладача, посади технічного фахівця у клінічних закладах.

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

 • фахівець
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • фахівець з медичної фізики,
 • технік з підготовки технічної документації,
 • технік з налагоджування та випробувань,
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)

Основні посади за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • Engineer, biomedical
 • Assistant, medical imaging
 • Assistant, medical: diagnosing and treating patients
 • Administrator, medical
 • Assistant, allied health: physiotherapy
 • Assistant, technical: physiotherapy  

Подальше навчання

Право продовження освіти на другому (магістерському) рівні.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Вища математика
 • Економіка підприємства та організація виробництва
 • Загальна хімія
 • Фізика
 • Аналогова та цифрова схемотехніка
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Біомедична етика
 • Біомедична механіка
 • Біохімія
 • Біофізика
 • Діагностична та лікувальна техніка
 • Електронні прилади
 • Інженерна графіка
 • Лабораторна аналітична техніка
 • Медична інформатика
 • Механіка
 • Мікропроцесорна техніка
 • Основи теорії кіл та сигналів

Вибіркові компоненти ОП

 • Правознавство
 • Основи самоосвіти та психологія
 • Соціологія та політологія
 • Фізичне виховання
 • Економічна теорія
 • Основи екології
 • Біологія
 • Біоматеріали та біосумісність
 • Вплив випромінювання та полів на живі організми
 • Датчики та технічні виміри в біомедицині Інженерний супровід медичної техніки та обладнання медичного закладу
 • Історія науки і техніки
 • Матеріалознавство та конструкційні матеріали
 • Медична термінологія та латинська мова
 • Методи обробки біомедичної інформації
 • Метрологія та стандартизація медичної техніки
 • Науково-дослідна робота студента
 • Основи охорони праці
 • Основи біомедичної інженерії
 • Основи теорії керування в біомедичних системах
 • Протезування опорно-рухової системи
 • Сучасні методи та засоби діагностики патології людини
 • Телемедичні системи
 • Теорія прийняття рішень
 • Технології програмування в біомедицині

Практична підготовка

У відповідності з освітньою програмою, практична підготовка бакалаврів передбачає проходження навчальної, проектно-технологічної та переддипломної практик.

Практична підготовка проходить на базі лікувально-оздоровчих закладів міста різних форм власності.

Опубликовано