Меню

Поділитись

Умови вступу

Офіційно затверджена ОП

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з автоматизації та комп‘ютерно-інтегрованих технологій.

Кафедра, що випускає:  Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій

Додаткова інформація

Придатність до працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що займаються розробкою та експлуатацією (супроводом) автоматизованих систем управління різного ступеня складності.

Види економічної діяльності, професійні назви робіт (за ДК 003:2010):

 • Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки
 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
 • Інженер з комп’ютерних систем
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики
 • Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
 • Інженер з налагодження і випробувань АСКТП, інженер з метрології, інженер з керування та обслуговування систем

Подальше навчання

Можливість продовження підготовки на наступному (магістерському) рівні вищої освіти

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти

 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Історія і культура України
 • Філософія
 • БЖД та цивільного захисту
 • Вища математика
 • Інженерна графіка
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • основи екології
 • Економічна теорія
 • фізика
 • хімія
 • Чисельні методи (з курсовою роботою)
 • Автоматизація технологічних процесів і виробництв
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Електротехніка, електромеханіка та метрологія
 • Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації (з курсовою роботою)
 • Технологічні вимірювання і прилади
 • Основи охорони праці
 • Проектування, монтаж і експлуатація систем автоматизації
 • Теорія автоматичного управління
 • Технічні засоби автоматизації (з курсовим проектом)

Вибіркові компоненти

 • Фізичне виховання
 • Правознавство
 • Основи самоосвіти і психологія
 • Соціологія і політологія
 • Гідрогазодинаміка, термодинаміка і теплотехніка
 • Теоретична механіка
 • Організація баз даних і знань
 • Виробничі процеси та обладнання об’єктів
 • Економіка підприємства
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Математичні основи автоматизації
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Науково-дослідна робота студентів (НДРС)
 • Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
 • САПР інформаційних і керуючих систем
 • Основи організації операційних систем
 • Сучасні мови програмування (з курсовою роботою)

Практична підготовка

Практична підготовка реалізується в основному на металургійних комбінатах групи МЕТІНВЕСТ – ПрАТ «МК« Азовсталь »і ПрАТ« ММК ім. Ілліча ». У разі необхідності можлива практична підготовка на будь-якому підприємстві (при укладенні договору).

Виробнича практика

Під час даної практики студенти вивчають організацію і структуру існуючих систем автоматизації в різних цехах, знайомляться з технічними засобами і програмним забезпеченням систем.

Дипломне проектування

При виконанні дипломного проекту реалізується основна ідея практичної підготовки – розробка і проектування систем комп’ютерної автоматизації.

Ознайомча практика

Під час практики студенти під керівництвом викладача знайомляться з основними цехами металургійного виробництва.

Переддипломна практика

Під час переддипломної практики вивчають роботу технологічного агрегату і існуючої системи автоматизації, реалізованої на цьому агрегаті, отримують необхідний матеріал (технологічні інструкції, креслення, описи, результати впровадження та ін.), Необхідний для виконання бакалаврського дипломного проекту

За умови гарної успішності і знаннями іноземної мови на достатньому рівні можливе працевлаштування на підприємства будь-якої форми власності з ІТ-спеціальностей.

Опубликовано