Меню

Поділитись

Умови приймальної комісії

Правила прийому можна дізнатись за посиланням: https://pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom/ або в Telegram-каналі https://t.me/abitpstu

Кваліфікація за дипломом: Магістр з біомедичної інженерії.

Кафедра, що випускає: Кафедра біомедичної інженерії

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування в лікувально-діагностичних, науково-дослідних, науково-виробничих установах, навчальних закладах на посадах:

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

 • Інженер-дослідник
 • Інженер-технолог
 • Інженер-протезист
 • Інженер біомедичний
 • Молодший науковий співробітник (медична фізика)
 • Викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Згідно класифікатора International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • 2149 Engineer, biomedical;
 • 2131 Researcher, biomedical

Подальше навчання

 • Третій рівень вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», кваліфікація «доктор філософії»;
 • Отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях;
 • Підвищення кваліфікації.

Перелік компонентів освітньої програми

Обов’язкові компоненти ОП

Компоненти соціально-гуманітарної підготовки

 • Ділова українська мова
 • Інтелектуальна власність

Компоненти фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 • Охорона праці в галузі

Компоненти професійної та практичної підготовки

 • 3D друк в умовах біомедичного використання
 • Біокераміка
 • Біотрибологія
 • Наноструктури та нанокапсули
 • Основи імплантології
 • Проектування біотехнічних систем
 • Методологія наукових досліджень у біомедицині

Вибіркові компоненти ОП

З переліком вибіркових освітніх компонент здобувачі можуть ознайомитись за посиланням:

Каталог вибіркових дисциплін ФІТ

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ». Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється шляхом подання заяви декану факультету, та/або за вільним вибором окремих дисципліні з переліку вибіркових дисциплін, у тому числі з інших спеціальностей. Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання.

Практична підготовка

У відповідності з освітньою програмою, практична підготовка магістрів передбачає проходження переддипломної практики та виконання магістерської роботи.

Опубликовано