Меню

Поділитись

Назва проєкту: 101047780 — ECEnt — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSC (AGREEMENT NUMBER – 101047780 — ECEnt)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Коротка назва проєкту: ECEnt

Тривалість проєкту: 1 вересня 2022 р. – 31 січня 2025 р

Програма фінансування ЄС:  програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства

Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 30 000 євро

Цільова група: студенти університетів, викладачі, дослідники, МСП, вторинні цільові групи (експерти ЄС, політики, громадянське суспільство тощо)

Отримувач гранту: Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (ДВНЗ “ПДТУ”)

Координатор проєкту: Тетяна Горохова
Телефон: +380662238656, е-адреса: tanyagorokhova88@gmail.com

Партнерство: Університет Міколоса Ромеріса (Литва).

Метою проекту є активізація євроінтеграційного дискурсу у сфері соціального підприємництва, як складової сталого розвитку європейської циркулярної економіки.

ЗАВДАННЯ

Конкретні завдання:

 • сприяти впровадженню євроінтеграційних досліджень з метою отримання спеціалістів, здатних реалізувати основні принципи стратегії ЕU4Business;
 • залучити ВНЗ до вивчення євроінтеграційних процесів у сфері циркулярної економіки відповідно до кращих практик ЄС солідарної економіки;
 • поширювати ідеї Єдиної Європи.

НАПРЯМИ

Напрями діяльності за проєктом:

 • Навчальні матеріали для курсу «Впровадження європейської циркулярної економіки через соціальне підприємництво як ідентичність EU4Business»
 • Веб-сторінка модуля на сайті https://pstu.edu
 • Віртуальна платформа (Moodle)
 • Віртуальна карта соціальних підприємств (VMSE)
 • Інформаційні матеріали до заходів модуля
 • Видано книгу «Соціальне підприємництво як ідентичність європейської солідарної Економіки»
 • Дослідницький звіт на тему «Соціальне підприємництво як ідентичність європейської солідарної економіки»

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікувані результати:

 • Модуль ECEnt впроваджено в процес навчання у ДВНЗ “ПДТУ”, студенти, які його вивчали, отримали чітке розуміння питань соціального підприємництва, стандартів ЄС у цій сфері.
 • Студенти відкривають соціальні підприємства за стандартами ЄС.
 • Впроваджено стандарти якості освіти ЄС, модернізовано навчальні програми у ДВНЗ «ПДТУ».
 • Підвищення якості навчального процесу у ДВНЗ «ПДТУ».
 • У процесі навчання буде впроваджено унікальну ціннісну пропозицію для зацікавлених сторін;
 • Студенти підвищують емпатію до маргінальних людей; студенти пропагують європейські цінності в суспільстві.
 • Найкращі практики ЄС щодо МСП об’єднані та поширені для цільових груп.
 • Зросте кількість соціального підприємництва; зросте усвідомлення та сприйняття європейських цінностей і можливостей у суспільстві

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

СТАТТІ ECent

 1. Gorokhova, T., Shpatakova, O., Toponar, O., Zolotarova, O., & Pavliuk, S. (2023). Circular economy as an alternative to the traditional linear economy: Case study of the EU. Revista de Gestão Social e Ambiental, 17(5), e03385. https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n5-002
 2. Gorokhova, T., Kotyrlo, Bratus, Marushchak, & Prav. (2023, February). The circular economy model and the imperatives of its implementation in Ukraine. Economic Affairs, 68(01s), 213-222. https://doi.org/10.46852/0424-2513.1s.2023.24
 3. Горохова Т.В. Вплив цифрових технологій на ефективність впровадження циркулярної економіки. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : збірник матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. А. В. Череп Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. 136-137 с.
 4. Медведєв М.В. ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. “Студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки»: тези доповідей: в 3 т. Т. 2. – Дніпро: ПДТУ, 2023. 50-51 с.
 5. Gorokhova T. “CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE. EU EXPERIENCE. “Реформування міжнародних економічних відносин і світового господарства в сучасних умовах: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24-25 березня 2023 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Львів-Торунь :
  Liha-Pres, 150-154.
 6. Черніков М., Постернак К. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки»: тези доповідей: в 3 т. Т. 2. – Дніпро: ПДТУ, 2023. 57-58.
 7. Заіка Ю.А., Черніков М. Трансформаційні виклики для соціального підприємництва під час воєнних дій. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – Дніпро, 2023. – В. № 38. – С. 93-98 http://journals.uran.ua/ves_pstu/article/view/281662
 8. Заіка Ю.А. Фандрайзинговий потенціал через активну маркетингову політику підприємства. International Science Journal of Management, Economics & Finance. – Poland. 26-33

ФАЙЛИ