Меню

Поділитись

дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство і термічна обробка металів
Автор Уніят Михайло Анатолійович
Дата розміщення на сайті 2016-11-08
Захист дисертації відбудеться 2016-12-08
Дисертація -
Автореферат -
Офіційні опоненти
  • Троцан Анатолій Іванович доктор технічних наук, професор Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (м. Київ),
    головний науковий співробітник відділу зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів (№36)
  • Бекетов Олександр Володимирович кандидат технічних наук, доцент
    ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України, м. Дніпро, доцент кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів
Опубликовано