Меню

Поділитись

кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи
Ташкінова Оксана Анатоліївна
Ташкінова Оксана Анатоліївна
кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: tashkinova_o_a@pstu.edu
 • Телефон: +380969296540

Наукометрика

 • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6649-845X
 • Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=PHK7M4EAAAAJ&hl=uk
 • Researcher iD: https://researchid.co/tashkinovaks
 • ResearchGate iD: https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Tashkinova

Профілі соціальних мереж

 • Facebook: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAM-3984-2020

Завантажити pdf-файл CV (українською)

Download pdf-file CV (english)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ / НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Соціологія міграції; травма війни; вимушена міграція; посттравматичний особистісний зріст; соціально-психологічна допомога вимушеним мігрантам; сімейна ситуація українських вимушених мігрантів; соціальна робота; соціологія освіти; інновації в освіті; оцінка якості освітніх послуг.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНІ

Методи та організація соціальних досліджень

Соціально-психологічна допомога в кризових ситуаціях

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ

2013 рік – Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Харків) зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації «Ефективність надання соціальних послуг з первинного працевлаштування молодим фахівцям».

2008 рік – Закінчила Приазовський державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію магістра із соціальної роботи

2007 рік – Закінчила Приазовський державний технічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Соціологія» та здобула кваліфікацію бакалавра, організатора соціальної роботи у виробничій сфері

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2020 – доцентка –  кафедра соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

2017 – по т.ч. Завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Приазовського державного технічного університету

ІНШІ ПОСАДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

2019 – по т.ч.  Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Експерт з акредитації, спеціальності 231 Соціальна робота, 054 Соціологія, Україна.

2017 – по т.ч. Тренер навчальних тренінгів, фасилітатор. Автор навчальних програм Інституту післядипломної освіти Приазовського державного технічного університету, ГО “Майбутнє Маріуполя”.

2020 – по т.ч.  Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. Асоційований член (2020 – 2021), член ради (2021 – 2022), консультант ради (2022- по т.ч.).

2022-2023 Науковий співробітник Польського інституту передових студій (PIASt), Варшава, Польща.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / ТРЕНІНГИ / СТАЖУВАННЯ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

2024 – Course “R2 Resilience Expert Training”. RRC -Evaluation and Training Institute. Resilience Research Centre Dalhousie University, Canada (in the certification process)

2023 – Course on Research Ethics based on the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for  Research Involving Humans (TCPS 2: CORE 2022). September 2023. MacEwan University, Canada. Certificate.

2023 – Scientific and Pedagogical Internship Program «The power of social media in the professional development of teachers: personal brand, tools for educational products, promotion of sustainable development values» organised by Zofia Zamenhof Foundation, Warsaw, Poland. The training load of the internship is 6 EСTS (180 hours).  Certificate.

2023 – Certificate program “Psychological counseling in difficult life circumstances”, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY H.S. Kostyuk, Ukraine, 90 hours.

2023 – Certificate program “Progressive teaching: components of the quality system of higher education”, NGO PROGRESYLNI, Progressive Teachers, Ukraine

2021 – Internship: educational trainer, facilitator. CEASC ТА UCZELNIA NAUK SPOLECZNYCH (UNS), LODZ, POLAND

2020 – Certificate program: educational trainer, facilitator (NGO “ABOVE”, Ukraine, Saxon Center for Higher Education Teaching and Learning in Leipzig, Germany.

2019 – Certificate program “Teaching skills”, NGO “ABOVE”, Ukraine,  Saxon Center for Higher Education Teaching and Learning in Leipzig,  Germany

2018 – 2019 – Internship “Innovative university and Leadership:communicative strategies and relations between schools and universities” Warsaw, Krakow, Poland

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

2023 – 2024 Dalhousie University, School of Social Work & MacEwan University,  Department of Health Systems & Sustainability. Canada. Project title: The Impact of Temporary Status on the Settlement Experience of Newcomer Ukrainian Youth in Canada Arriving under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) Visa

2023-2024 University College London. London, Great Britain. Funder: UCL Global Engagement Funds (GEF) 2023/24. Project title: Integration of Ukrainian children in Polish schools: perspectives of refugee mothers.

2022 – 2023 University of Warsaw. Warsaw, Poland. Programs «Nowe Idee – Ukraina» implemented within the framework of the program «Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza». Topic «Płynność sytuacji rodzinnej uchodźczyń wojennych z Ukrainy» (Fluidity of family situation of female forced migrants from Ukraine in Poland)

2022-2023 Polish Institute of Advanced Studies PIASt, Poland, Warsaw Project title: “Mariupol: past, present, future”

2022 University of Warsaw. Warsaw, Poland. Project title: Polish Society and War Migration from Ukraine.

2020 Project “EU4Skills: the best skills of modern Ukraine” as part of the team of experts of the German Society for International Cooperation (GIZ GmbH). Topic “Qualitative study of attitudes towards the vocational education system and related reforms in Ukraine”

2020-2023 Project U.S. Embassy in Ukraine. Public Diplomacy Small Grants Competition. Education, Culture, Fnd Youth Projects. Project Title: «Developing youth leadership in community enhancement through internship in local administrations and NGOs».

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ

 • Ukrainian     Native speaker
 • English          Intermediate level
 • Polish            Intermediate level

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Ташкінова О. (2023) Застосування якісних методів для вивчення травматичного досвіду маріупольських студентів-волонтерів під час війни. Журнал: Соціальна робота та соціальна освіта. № 2(11). 114-125. DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(11).2023.291878
 2. Ташкінова, О., Пономарьова, Л., Роговська, О. (2023). Проблеми та перспективи запровадження травма-чутливого викладання в закладах вищої освіти України. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 17(49), 61–68, doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.9
 3. Tashkinova O. (2023) The trajectories of forced migration of the civilian population of Mariupol during active hostilities and occupation. KELM (Knowledge, Education, Law, Management. № 4(56). DOI: 10.51647/kelm.2023.4.28
 4. Tashkinova O. (2023) The traumatic experience of the Mariupol civilians’ forced migration and adaptation abroad in 2022. ECONOMICS – INNOVATIVE AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL. Vol. 1. No. 1. 89-109. Doi:10.61432/CPNE0101089t
 5. Ташкінова О. (2023) Психосоціальна підтримка дітей українських вимушених мігрантів, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі. Івано-Франківськ : НАІР. С. 30–34.
 6. Ташкінова О. (2023) Повсякденне життя та проблеми адаптації українських вимушених мігранток у Польщі. Українські вимушені мігранти: інтеграція, ідентичність, повернення. Львів, 255-260.
 7. Ташкінова О. (2023) Досвід евакуації та життя в еміграції українських воєнних мігранток, які тимчасово перебувають у Польщі. Психологія перед лицем російсько-української війни. Львів, 78-80.
 8. Лиман І., Семенець-Орлова І., Ташкінова О. та ін. (2023) Реалізація проєкту якісного дослідження освітньої реформи в Україні в рамках програми EU4Skills (кейс формату онлайн). Гібридна освіта: моделі, світові практики, українське впровадження : монографія / укладачі: Т. Яцишин, І. СеменецьОрлова, С. Касян. Одеса : Олді+, 249-258.
 9. Tashkinova, O. (2022) Czasowy pobyt Ukrainek w Warszawie w czasie wojny. Masowa pomoc w masowej ucieczce. Społeczeństwo polskie wobec migracji wojennej z Ukrainy [Mass Aid in Mass Escape Polish Society and War Migration from Ukraine]. Warszawa p. 37-48.
 10. Tashkinova O. (2021) War Routes and War Ways of Civilian Mariupolites:Sociological exploration. SOCIETAS/COMMUNITAS. 2(32), p. 293-308. DOI: 10.55226/uw.s-c.2021.32.2.10

 

Опубликовано