Меню

Поділитись

Доцент кафедри соціології та соціальної роботи, канд. істор. наук, доцент
Суровцева Ірина Юріївна
Суровцева Ірина Юріївна
Доцент кафедри соціології та соціальної роботи, канд. істор. наук, доцент

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: syrovceva_i_u@pstu.edu

Наукометрика

 • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7909-0103

Завантажити pdf-файл CV (українською)

Download pdf-file CV (english)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ / НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Історія меценатства та благодійництва
 • Соціологія
 • Історія

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНІ

 • Вітчизняний та міжнародний досвід соціальної роботи
 • Організаційно-кадрова робота у системі соціального захисту
 • Соціалізація особистості
 • Соціальна геронтологія

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ

 • 2006 – Кандидат історичних наук
 • 1998 – 2001 навчання в аспірантурі Донецького національного університету
 • 1991 – Донецький державний університет. Історія. Історик, викладач історії та суспільствознавства

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2012 – доцент – кафедра соціології управління Донецького державного університету управління

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

01.09.2018 – теперішній час – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доцент кафедри соціології та соціальної роботи

01.09.2010 – 31.08.2018 – доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління

ІНШІ ПОСАДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

2006-2009 рр. – проректор з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти (ДІСО)»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / ТРЕНІНГИ / СТАЖУВАННЯ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

 • Тренінг «Стійкість під час війни» від (проект «Єднання заради дії» від IREX 25-26.11.2023, м.Київ, 16год., сертифікат)
 • тренінг з адвокації для ВПО (ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” 24-25.07.2023, Трускавець)
 • Семінар-практикум «Входження української системи освіти в європейський освітній простір: з досвіду реформ систем освіти Ізраїлю, Ірландії, Норвегії, Австрії та Німеччини» від ГО «ВГУ» (18-20.05.2023, м.Одеса)
 • «Базова психологічна допомога в умовах війни» (онлайн-курс від Prometheus, 28.03.2023)
 • Тренінг «Використання психологічних методів для розвитку інтуїтивних здібностей» від ГО «Центр трансперсональної психології» (10.03.23) сертифікат № 6473 (1521057)
 • Тренінг «Створення недискримінаційного простору у закладі освіти» (13-17.02.2023)(14 академ.годин)
 • Тренінг «Перша психологічна допомога» в рамках проекту USAID (8 годин, 12.12.2022)
 • «Digitization of cultural heritage in Eastern Ukraine» (сертифікат BM#224 від 16.11.2021)

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

2023 – наукова стипендія Меморіального музею Голокосту США Джека, Джозефа та Мортона Мандела Центру передових досліджень Голокосту

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ

Рідна мова: українська, С1

Іноземні мови: російська, С1, англійська, В1.

ПУБЛІКАЦІЇ

 • Symbolical and Informational Component of the Organizational Culture in Displaced Higher Education Institutions of Ukraine (On the example of Mariupol HEI)/DOI: 10.5782/2223-2621.2021.24.2.78. https://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2021/10/5.-Symbolical-and-Informational-Component-of-the-Organizational-Culture-in-Displaced-Higher-.pdf (у співавт.)
 • Історія соціальної роботи на тлі Голокосту: організації та люди. Персоналії в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення : кол. моногр. / МОН України, Уманський держ. пед.ун-т імені Павла Тичини;[Т.Семигіна, Н.Коляда, О. Кравченко [та ін.]. Київ : Компринт, 2023. С.68-88.
 • Документування потреб як стала практика прийняття управлінських рішень щодо розвитку й оптимізації системи соціальних послуг. URL: https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/2_2023/18.pdf
 • Державний контроль за якістю надання соціальних послуг як чинник конкурентоздатності соціальної роботи. Вчені записки Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. Київ, 2022. Т. 33 (72). № 4. С. 72-76. https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/4_2022/12.pdf
 • «Переоцінка догляду»: виклики сучасної економіки турботи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 1 (34) 2022. С.191-196. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/34_2022/34.pdf
 • Адміністрування соціального забезпечення: Європейська практика державно-громадського управління системою соціальної роботи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. Київ, 2022. Т. 33 (72). № 3. С. 120–124. http://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/3_2022/20.pdf
 • Удосконалення системи соціальної роботи через активізацію діяльності уповноваженого з прав людини. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 1 (6).Умань, 2021.C.52-59. URL:http://srso.udpu.edu.ua/article/view/234132

Опубликовано