Меню

Поділитись

Заступниця завідувачки кафедри соціології і соціальної роботи, старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи, заступник декана СГФ з виховної роботи
Роговська Ольга Олексіївна
Роговська Ольга Олексіївна
Заступниця завідувачки кафедри соціології і соціальної роботи, старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи, заступник декана СГФ з виховної роботи

Підрозділ: ,

Контактна інформація

 • Електронна пошта: rogovska_o_o@pstu.edu
 • Телефон: +380985406419

Наукометрика

 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M3M0PYwAAAAJ

Профілі соціальних мереж

 • Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007143737582&mibextid=ZbWKwL

Завантажити pdf-файл CV (українською)

Download pdf-file CV (english)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ / НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Технології управління та менеджменту у соціальній роботі, інклюзивна освіта та безбар’єрність, запобігання та протидія домашньому та гендернозумовленому насильству, медіаторні технології, інноваційні підходи у викладанні.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНІ

 • Загальна та галузева педагогіка
 • Технології соціальної роботи
 • Соціальна та корекційна педагогіка
 • Конфліктологія
 • Формування професійного іміджу
 • Практикум з медіаторних технологій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ

2022 – Класичний приватний університет м. Запоріжжя. Аспірантура за напрямом 22.00.04 – галузеві соціології.

2011-Приазовський державний технічний університет. Магістр соціальної роботи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Вченого звання немає

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

 • 01.09.2021 – по теперішній час – старший викладач кафедри соціології і соціальної роботи.
 • 01.09.2019 – заступник декана з виховної роботи соціально-гуманітарного факультету
 • 01.09.2018 – асистент кафедри соціології і соціальної роботи

ІНШІ ПОСАДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1.02.2011 по 30.06.2011 – позаштатний запрошений фахівець спеціалізованого формування Центр соціальної адаптації осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах Орджонікідзевського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради.

З 01.08. 2011 по 09.11.2012 – соціальний працівник (консультант з питань ВІЛ-інфекції) в рамках Громадського центру «Позитив» на базі громадської організації «Маріупольська Спілка Молоді».

З 12.11.2012 по 02.04.2013 – фахівець із соціальної роботи Орджонікідзевського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради.

З 26.04.2013 і по 15.02.2015 – соціальний працівник у громадській організації «Маріупольська Спілка Молоді» в рамках проекту «Центр медико-соціальної підтримки та супроводу« ПОЗИТИВ».

З 15.02.2015 по 06.05.2018 р. – арт-терапевт спеціалізованого формування Центр підтримки сім’ї, відкритого за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / ТРЕНІНГИ / СТАЖУВАННЯ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

13-17.02.2023 –Курс «Створення недискримінаційного простору в закладах освіти», організований в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України»/

02.11 – 18.11.2022 Курс «Діти і війна: навчання технік зцілення».

З 22.01.2022 – 03.06.2022 «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів ».

16.11.2021 CERTIFICATE Digitization of cultural heritage in Eastern Ukraine has completed the course on 3D, AR, VR technologies

3 1.08-07.09 2020 – міжнародному підвищенні кваліфікації «The cloud storage service for the online studying on the example of the ZOOM platform», Lublin, republic of Poland. «Послуга хмарного сховища для онлайн-навчання на прикладі платформи ZOOM», Люблін, Республіка Польща.

27.08-29.08.2020р. тренінговий курс з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству за ініціативи ГО «Рада жінок Донеччини». «Всі разом: Залучення громади до системи раннього реагування на випадки домашнього насильства!» За підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення.

17-20.11.2020. Громадська організація «Вище». Саксонський центр дидактики вищої школи. ГО «Майстерня педагогічної думки».

з березня по 9 грудня 2020 – навчання за програмою «Основи роботи з травмою та втратою. Основи супервізії» та отримала право проводити заняття за темою «Основи роботи з травмою та втратою».

лютий-травень 2021р. Сертифікат про проходження навчального курсу «Основи інноваційного підприємництва

30.09-04.10.2019 Школа молодого соціолога.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

З 01.05.2022 – запрошений фасилітатор Міжнародної гуманітарної організації

Save the children International in Georgia.

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ

Рідна мова: українська, С1. Сертифікат- підтвердження рівня володіння державною мовою.

Іноземні мови: Англійська

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Ташкінова, О. ,Пономарьова, Л. , Роговська, О. Проблеми та перспективи запровадження травма-чутливого викладання в закладах вищої освіти України. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 17(49), 61–68, doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.9
 2. Роговська О.О., Тарасова Л.В. Особливості готовності до усвідомленого батьківства української молоді (за результатами соціологічного дослідження) Вісник Приаз. держ. техн. ун-ту = Reporter of the Priazovskyi State Technical University : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Дніпро, 2023. – Вип. 10. – С. 64-71. – (Серія : Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування = Section : Socially-humanitarian sciences and public administration).
 3. Роговська О.О. Бойко Є.В. Стигматизація. як передумова дискримінації осіб з інвалідністю. Вісник Приаз. держ. техн. ун-ту = Reporter of the Priazovskyi State Technical University : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2020. – Вип. 6. – С. 59–67. – (Серія : Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування = Section : Socially-humanitarian sciences and public administration).
 4. Роговська О.О., Бойко Є.В. Інклюзивна політика в сучасному українському суспільстві. Вісник Приаз. держ. техн. ун-ту = Reporter of the Priazovskyi State Technical University : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 4. – С. 48–54. – (Серія : Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування = Section : Socially-humanitarian sciences and public administration)
 5. Роговська О.О., Гонтар М.А, Новікова С.В. Догляд та виховання дітей в умовах наближених до сімейних, як інноваційний механізм деінституалізації . Вісник Приаз. держ. техн. ун-ту = Reporter of the Priazovskyi State Technical University : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Вип. 4. – С. 55–61. – (Серія : Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування = Section : Socially-humanitarian sciences and public administration).
 6. Ташкінова О.А, Булгакова С., П., Роговська О.О. Волонтерська практика як напрям навчально-виховної роботи в закладах вищої освіти Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». –2019. Вип. 1(7). – С. 97-105 https://doi.org/10.31874/2520-6702-2019-7-1-97-104
 7. Роговська О.О. Соціальний аутсорсинг в системі соціальної роботи. Університетська наука – 2019 : Міжнар. науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р.) / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2019. – Т. 4. – С. 17-19.

Опубликовано