Меню

Поділитись

В.о. доцента кафедри соціології та соціальної роботи, канд.істор.наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна
В.о. доцента кафедри соціології та соціальної роботи, канд.істор.наук

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: maliarchuk_n_g@pstu.edu

Наукометрика

 • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5150-452X
 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4HxALHsAAAAJ&hl=uk
 • Scopus iD: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JYP-5907-2024

Профілі соціальних мереж

 • Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049787835190

Завантажити pdf-файл CV (українською)

Download pdf-file CV (english)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ / НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Соціальна політика та соціальна робота в Україні та країнах ЄС

Соціальна інклюзія

Гендерні аспекти соціальної роботи

Проблеми адаптації та інтеграції ВПО та біженців

Соціальна робота з національними меншинами

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНІ

Соціальна робота з різними групами клієнтів

Професійний супровід (супервізія) у соціальній роботі

Соціальне забезпечення населення

Спеціалізовані служби в соціальній сфері

Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методи в соціальній роботі

Пенітенціарна педагогіка та психологія

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ

2021 – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Освітня програма «Соціальна робота». Магістр з соціальної роботи.

2006 – Донецький національний університет. 07.00.01Історія України. Кандидат історичних наук

1998 – Донецький державний університет. Спеціальність «Історія».  Кваліфікація «Історик, викладач історії»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧЕНІ ЗВАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

01.09.2023 – теперішній час – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» – доцент кафедри соціології та соціальної роботи

З.11.2022-31.06.23 – доцент кафедри практичної психології  Маріупольський державний університет

1.01.2022-1.11.2022 – доцент кафедри соціального управління Навчально-науковий інститут управління МДУ

1.09.2021-31.12.2021 – доцент кафедри соціального управління Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

14.09.2016-30.08.2021 – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

ІНШІ ПОСАДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

3 2023 року – член редколегії та відповідальний секретар збірника «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування»

З 2021 року – член ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF)

2018-2021 – член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія України в регіональному та глобальному вимірах»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / ТРЕНІНГИ / СТАЖУВАННЯ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

2023. «Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та Україні» Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o. o. (Lublin, Republic of Poland). CERTIFICAT ES № 12171 27.02.23

2022. Міжнародне стажування „Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність”. Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь, Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). DYPLOM ukończenia podyplomowego stażu międzynarodowego nr 2022/04/0128.

2021. “Використання можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom в сучасній онлайн-освіті». Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp.z.o.o,ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF) (м. Київ, Україна) CERTIFICAT ES №5294/2020 22.03.21

2021. Оцінювання студентів як складова вдосконалення викладання у вищій освіті. Проєкт REDU. Програма підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників. Інститут вищої освіти НАПН. Сертифікат учасника Серія ПК-21707620 №700/ 21

2020. «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom». Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o. o. (Lublin, Republic of Poland) СЕРТИФІКАТ ES №0019/2020 27.07.2020

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

29 січня – 21 квітня 2022. «Вдосконалення ЗВО. Інституційна спроможність і розвиток кар’єри дослідників». Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь (Республіка Польща), Католицький університет у м. Ружомберок (Словацька Республіка), Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Certificate № 04/128

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ

Рідна мова: українська, С1

Іноземні мови: російська, С1. Польська, А2

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Kozynets, O., Korniev, S., Ponomarova, V., Maliarchuk, N., Polovyk, O., & Shcherbakova, I. (2023). Psychological Features of Adolescent Children’s Tolerance Development as an Actual Problem of Inclusive Practice. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(3), 194-209. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/
 2. Малярчук Н.Г. Особливості соціальної роботи з ромами-ВПО в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення. Ввічливість. Humanitas. № 2, 2023. С. 104-113 
 3. 3. Малярчук Н.Г. Концепція активного старіння як основа соціальної політики та соціальної роботи з літніми людьми в Республіці Польща. Ввічливість. Humanitas. № 5, 2022.С. 41-48
 4. Nykolaieva V., Malyarchuk N., Rebro O. Sustainable development of the city: managerial and social aspects / Science and education for sustainable development: Monograph. Katowiice: Publishing House of University of Technology, 2022. 1005 с. С. 847-858
 5. Николаєва В.І., Малярчук Н.Г., Овчарова Л.М.  Моделі соціальної політики і соціальної роботи в Європейському Союзі: особливості і характерні риси. Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy» (Серія: Педагогіка. Соціальна робота). № 4, 2021. С. 184-193
 6. Малярчук Н.Г. Внутрішньо переміщені особи в Україні: гендерний вимір. International scientific conference «Scholarly disputes in philosophy, sociology, political science, and history amidst globalization and digitalization» : conference proceedings (December 28–29, 2021. Venice, Italy). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р. 140-144

 

Опубликовано