Меню

Поділитись

Доцент кафедри соціології та соціальної роботи, доктор філософських наук, доцент
Мальцева Ольга Володимирівна
Мальцева Ольга Володимирівна
Доцент кафедри соціології та соціальної роботи, доктор філософських наук, доцент

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: olga1107969@gmail.com, maltseva_o_v@pstu.edu

Наукометрика

 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D8PXb0AAAJ&hl=

Завантажити pdf-файл CV (українською)

Download pdf-file CV (english)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ / НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Сучасні соціологічні теорії
 • Філософія суспільства, філософія свідомості
 • Соціальна філософія та філософія історії
 • Політична філософія, філософія права
 • Соціальне прогнозування, футурологія
 • Проблема ідентичності в соціально-філософському вимірі
 • Соціальна профілактика, соціальне виховання, соціальна педагогіка
 • Соціально-педагогічна робота  в закладах освіти
 • Нормативно-правові аспекти соціальної роботи
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНІ

 • Соціологія та політологія
 • Політологія
 • Соціальна політика в Україні
 • Соціальне партнерство
 • Сучасні теорії суспільства
 • Соціальне інспектування
 • Правове регулювання соціальних конфліктів
 • Недержавний сектор в соціальній сфері
 • Прогнозування та проєктування в соціальній сфері
 • Методологія і організація наукових досліджень у соціальній сфері
 • Підприємницька та благодійна діяльність у соціальній сфері

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТУ

 • 2022 – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Спеціальність – Соціальна робота.  Спеціалізація – Соціальна робота. Магістр з соціальної роботи
 • 2019 – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Доктор філософських наук.
 • 2008 – Донецький національний університет, м. Донецьк. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Кандидат філософських наук.
 • 1998 – Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Вчитель історії та правознавства.
 • 1993 – Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Спеціаліст. Спеціальність – філософ, викладач філософських наук.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧЕНІ ЗВАННЯ

 • 2014 – доцент – кафедра філософських наук  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

01.09.2014 – теперішній час –  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,  кафедра  соціології та соціальної роботи , доцент

ІНШІ ПОСАДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

2019-2022 – Член журі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії  та історії (Київський університет ім. Бориса Гринченко)

2019-2022 – Маріупольський міський технологічний ліцей, науковий консультант учасників Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” за напрямком «Соціологія», «Філософія», «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія», вчитель правознавства, культурології.

2017-2019 – Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 7,  науковий консультант учасників Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” за напрямком «Соціологія», «Філософія», «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія», вчитель історії, правознавства і громадянської освіти.

2010 – 2015 – Маріупольський міський технологічний ліцей, науковий консультант учасників Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” за напрямком «Соціологія», «Філософія», «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія», вчитель історії, правознавства і громадянської освіти.

2009-2012 – Маріупольський міський ліцей, науковий консультант учасників Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” за напрямком «Соціологія», «Філософія», «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія»,  вчитель правознавства і філософії.

2008-2014 – доцент кафедри філософських наук ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

1998-2022 – учитель історії та суспільних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії; педагогічне звання – вчитель-методист.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / ТРЕНІНГИ / СТАЖУВАННЯ (ОСТАННІ 5 РОКІВ)

2024. Міжнародна сертифікаційна програма підвищення кваліфікації з цифрових технологій Google-Coursera-Prometheus. Професійна сертифікація «Цифровий маркетинг і  електронна комерція». 23.01.2024. https://coursera.org/verify/profession
al-cert/2UAY3LPNR3B8

2023. Тренінг «Створення недискримінаційного простору в закладах освіти», організований в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» 13.02.2023-17.02.2023. Сертифікат USAID «Економічна підтримка Східної України».

2020 / 2021. Бізнес-школа.

2018. Науково-педагогічне стажування на кафедрі соціології та соціальної роботи Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) ПОСВІДЧЕННЯ № 0325 від 12.09.18.

2018. Виробниче стажування в Маріупольському центрі зайнятості. ДОВІДКА № 01/2938/06-15/18 від 03.08.2018 року.

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ

Ukrainian     Native speaker

English          Intermediate level

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Мальцева О. В. Проблема працевлаштування українських кваліфікованих кадрів із числа вимушених мігрантів у Німеччині в контексті сучасної соціології праці. HABITUS: Науковий журнал з соціології та психології. Секція 3. Спеціальні та галузеві соціології. Випуск 56, 2023. С. 23-31 (Index Copernicus International).

URL: http://habitus.od.ua/journals/2023/56-2023/56_2023.pdf

2. Мальцева О.В. Соціальна робота в умовах сучасних соціокультурних зрушень: досвід професіоналізації соціальних працівників у системі безперервної освіти США. Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. Рубрика 2. Соціологія. Випуск 41, 2023. С. 75-80. (Index Copernicus International).

URL: http://apfs.nuoua.od.ua/archive/41_2023/13.pdf

3. Мальцева О.В. Медико-соціологічний аспект проблеми паліативного (хоспісного) догляду в Україні. HABITUS: Науковий журнал з соціології та психології. Секція 3. Спеціальні та галузеві соціології. Випуск 47, 2023. С. 28-35. (Index Copernicus International).

URL: http://habitus.od.ua/journals/2023/47-2023/47_2023.pdf

4. Мальцева О. В. Надання соціальних послуг сім’ям і дітям: прикладні аспекти моніторингу та оцінки якості  . HABITUS: Науковий журнал. Випуск 43. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»; Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 11-15. (Index Copernicus International).

URL: http://habitus.od.ua/journals/2022/43-2022/43_2022.pdf

5. Мальцева О. В. Моніторинг соціально-педагогічного напряму профілактики ВІЛ/СНІДУ у закладах вищої освіти України. HABITUS: Науковий журнал. Випуск 28. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»; Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 31-36. (Index Copernicus International).

URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/28-2021/28-2021.pdf

6. Мальцева О. В. Соціально-педагогічна діяльність із запобігання домашньому насильству у закладах середньої освіти. HABITUS: Науковий журнал. Випуск 17. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»; Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 39-43. (Index Copernicus International).

URL: http://habitus.od.ua/journals/2020/17-2020/9.pdf

7. Мальцева О. В. Основні напрямки соціальної роботи з вирішення проблеми раннього материнства. HABITUS: Науковий журнал. Випуск 11. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»; Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 56-60. (Index Copernicus International).

URL:http://habitus.od.ua/journals/2020/11-2020/11.pdf

8.  Мальцева О. В. Театральні аспекти владної саморепрезентації в постсучасному суспільстві: візія Ю. Габермаса. Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. 2019. № 24. С. 62-68. (Index Copernicus International).

URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/24_2019/10.pdf

Опубликовано