Меню

Поділитись

доцент кафедри архітектури, кандидат технічних наук, доцент
Гудзь Сергій Анатолійович
Гудзь Сергій Анатолійович
доцент кафедри архітектури, кандидат технічних наук, доцент

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: goods_s_a@pstu.edu

Наукометрика

 • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4764-8635
 • Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mh5vZcwAAAAJ&hl=uk
 • Scopus iD: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214224815

Профілі соціальних мереж

 • Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014017084043

Завантажити pdf-файл CV

Наукові інтереси / напрямки досліджень

 • Спільна робота елементів металевого каркасу
 • Стійкість сталевих конструкцій при складних навантаженнях
 • Ефективні схеми підсилення будівель
 • Сталезалізобетонні балки та колони

Навчальні дисципліні

 • Вступ до фаху
 • Металеві конструкції
 • Підсилення і реконструкція споруд
 • САПР у будівництві
 • Інженерні дослідження, підготовка і захист території
 • Обстеження, випробування й експлуатація будівельних конструкцій

Інформація про освіту

 • 2021 – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Прикладна математика. Магістр
 • 2010 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Кандидат технічних наук
 • 2006 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Промислове і цивільне будівництво. Інженер-будівельник

Інформація про вчені звання

2022 – доцент – кафедра будівельних конструкцій

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Інформація про трудову діяльність (останні 5 років)

 • 01.09.2023 – теперішній час – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» – доцент кафедри «Архітектура»
 • 01.01.2021 – 31.08.2022 – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – кафедра будівельних конструкцій, доцент
 • 01.04.2015 – 31.12.2020 – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – кафедра конструкцій із металу, дерева і пластмас

Інші посади та діяльність

 • 2023 – Академія будівництва України, член-кореспондент

Підвищення кваліфікації / тренінги / стажування (останні 5 років)

 • 2021 – Університет фінансів, бізнесу та підприємництва. м. Софія, Болгарія. Сертифікат № BG/VUZF/760-2021

Володіння мовами

 • Рідна мова: українська, С1
 • Іноземні мови: російська, С1. Англійська, В2

Публікації

 1. Sergiy Hudz. The Problem of Consideration Torsion Emergence in Beams / Sergiy Hudz, Grygorii Gasii, Volodymyr Pents // International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) Pages: 141-148. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14392
 2. Гудзь С.А. Вплив жорсткості приєднаних конструкцій на стійкість балок / С.А. Гудзь, А.В. Гасенко // Зб. наук. праць: Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип. 35. Технічний. – К.: КНУБА, 2018. – С. 114 – 123.
 3. 3. S A Hudz, G M Gasii and O V Hasii. Increasing the accuracy of definition torsional geometric properties for rolled and welded beams. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine. https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012051
 4. 4. Hudz S., Storozhenko L., Gasii G., Hasii O. (2020) Features of Operation and Design of Steel Sloping Roof Purlins. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_8
 5. 5. Гудзь С.А. Розвинена модель розрахунку сталевих розкріплених елементів на стійкість при сумісній дії поперечного згину та кручення / С.А. Гудзь, Г.М. Гасій, В.В. Дарієнко // Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини: Збірник наукових праць. – Одеса: ОДАБА, 2020. – вип. 24. – С. 43 – 52. doi:10.31650/2707-3068-2020-24-43-52

Загальна кількість публікацій: 81, в т.ч. за останні 5 років: 18

Опубликовано