Меню

Поділитись

Завідувач кафедри комп’ютерних наук, доктор педагогічних наук, професор, доцент, кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання»
Федосова Ірина Василівна1
Федосова Ірина Василівна1
Завідувач кафедри комп’ютерних наук, доктор педагогічних наук, професор, доцент, кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіко-математичне моделювання»

Підрозділ:

Контактна інформація

  • Електронна пошта: fedosova_i_v@pstu.edu

Наукометрика

  • ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3923-8270
  • Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ua&user=BQWFe8oAAAAJ
  • Scopus iD: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194170506

Вчене звання: Завідувач кафедри, професор

Тема кандидатської дисертації: «Моделі управління запасами в логістичних системах», 2004 р.
Тема докторської дисертації: «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (кінець XIX- перша половина XXст.)», 2014 р.
Автор понад 120 наукових праць, 20 методичний вказівок, 7 монографій, 5 навчальних посібників, 1 патент. Працює в ПДТУ з 1996 року.
Наукові інтереси: використання математичних методів в інформаційних технологіях, економіці, освіті та екології; дослідження історії розвитку інженерно-технічної освіти в Україні.

Дисципліни: Ділові комунікації та оформлення наукових досліджень, професійний та особистий розвиток студента, спеціальні питання інформаційних технологій, статистичні методи обробки інформації, технології та методи оцінки програмних продуктів, теорія прийняття рішень.

Опубликовано