Меню

Поділитись

Доцент секції вищої та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук
Десятський Сергій Петрович
Десятський Сергій Петрович
Доцент секції вищої та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук

Підрозділ:

Контактна інформація

 • Електронна пошта: desyatskyi_s_p@pstu.edu
 • Телефон: +380(98) 216 80 82

Наукометрика

 • ORCID iD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2998-9516

Наукові інтереси:

 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Сучасні методи аналізу даних
 • Економетрика

Викладає дисципліни:

 • Вища математика:
 • Аналіз даних;
 • Методи обчислень;
 • Теорія функцій комплексної змінної;
 • Варіаційне числення та методи оптимізації;
 • Методи обчислень у математичній фізиці;
 • Прикладні пакети для обробки даних та моделювання;
 • Чисельні методи розв’язання інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь;
 • Методи планування експериментів та обробки результатів
 • Методи дослідження та обробка експериментальних даних.

Опубликовано