Меню

Поділитись

Дослідження та удосконалення портових навантажувачів з метою підвищення експлуатаційної надійності та працездатності

(науковий керівник – Суглобов В.В., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження напружно-деформованого стану елементів вантажопідйомника портових автонавантажувачів та проектування вантажопідйомного механізму нового покоління з більш якісними технічними характеристиками, з можливостями широкого рознесення вертикальних рам для гарної видимості оператора та зменшення динамічної складової навантажень на елементи вантажопідйомника. Під час проведення досліджень використано розроблену математичну […]

Опубликовано

Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного використання внутрішніх ресурсів

(науковий керівник – Логутова Т.Г., д-р екон. наук, проф.) Мета НДР – обґрунтування та розробка теоретичних положень, методологічних підходів, науково-практичних рекомендацій і проектів документів щодо формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю промислового регіону на основі використання внутрішніх ресурсів. Запропоновано діючий механізм управління інноваційним розвитком регіону, до складових якого віднесено: організаційний механізм, інформаційно-аналітичний центр для накопичення, […]

Опубликовано

Розробка наукоємних ресурсозберігаючих способів поверхневого зміцнення металовиробів створенням метастабільних фазово-структурних модифікацій

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення комплексу фізико-механічних та експлуатаційних властивостей сталей та чавунів, надійності та довговічності металовиробів, що дозволяє економити та зберігати дефіцитні і дороги сплави та легуючі компоненти, підвищувати продуктивність виробництва. Об’єктом дослідження були поверхневі шари металовиробів зі сталей та чавунів, що зміцнювались з використанням розроблених […]

Опубликовано

Створення ресурсозберігаючих матеріалів для реновації деталей та підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні

(науковий керівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – створення економних ресурсозберігаючих матеріалів, забезпечуючих підвищення довговічності відновлювальних деталей у порівнянні із рівнем, який досягається використанням аналогічних, але значно цінніших матеріалів, що містять нікель та інші дорогі елементи. Практичні задачі, на вирішення яких був спрямований проект – розробка нових матеріалів та зміцнювальних технологій […]

Опубликовано

Морський мобільний біореактор для отримання біометану з сапропелевих мулів Азовського моря

(науковий керівник – Волошин В.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження біогазової продуктивності Азовського моря і створення ефективної технології та обладнання для отримання біогазу в його акваторії з перспективою економії енергоресурсів і впровадження екологічно безпечної поновлювальної енергії. Вперше в Україні систематизовано результати досліджень біогазової продуктивності Азовського моря. Щорічне газовиділення з поверхні мулового дна […]

Опубликовано

Розробка і впровадження програмного комплексу з технологій вдування порошкоподібних матеріалів у розплави й агрегати

(науковий керівник – Харлашин П.С., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – розробка програмного комплексу з новітніх способів транспортування і вдування порошкоподібних матеріалів у розплави і металургійні агрегати з подальшим впровадженням результатів на підприємствах чорної металургії. Об`єктами застосування розробленого програмного комплексу є пилетранспортні системи для подачі пиловугільного палива (ПВП) у горн доменних печей, паливні форсунки, […]

Опубликовано

Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості унікальної сполуки – тетрамеркурметану

(науковий керівник – Капустін О.Є., д-р хім. наук, проф.) Мета НДР – розробка методів синтезу тетрамеркурметану з різних органічних речовин, визначення оптимальних умов синтезу, вибір найбільш відповідних реагентів, а також вивчення фізико-хімічних, адсорбційних та каталітичних властивостей цієї сполуки. Об’єкт дослідження – тетрамеркурметан, або меркарбід, який є унікальною твердою основою, ртутьорганичною сполукою, всі протони якої (пов’язані […]

Опубликовано

Забезпечення електромагнітної сумісності перетворювачів частоти та мережі живлення з метою оптимізації їх енергетичних показників

(науковий керівник – Жежеленко І.В., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – поліпшення електромагнітної сумісності, динамічних характеристик і підвищення енергетичної ефективності перетворювачів частоти частотно-регульованого електропривода за допомогою сучасних алгоритмів керування; наукове обґрунтування схемних рішень, що дозволяють забезпечити норми якості електроенергії мережі живлення та енергоефективність частотно-регульованого електропривода. Проведено обґрунтування необхідності урахування впливу частотно-регульованого електропривода на рівень […]

Опубликовано

Імплементація парадигми сітілогістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах раціонального природокористування

(науковий керівник – Губенко В.К., д-р техн. наук, проф.) Предмет дослідження – транспортні системи, що забезпечують життєдіяльність великого промислового центру, включаючи взаємодію фізичних, екологічних, економічних проблем міського та промислового транспорту в умовах його випереджаючого росту і обмеженого транспортного простору. Мета НДР – пошук варіанту взаємодії бізнес структур і муніципальних органів управління транспортом для забезпечення оптимального […]

Опубликовано

Розробка наукових і технологічних основ створення енергоефективних зварювальних джерел живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(науковий керівник – Гулаков С.В., д-р техн. наук, проф.) Предмет дослідження – негативний вплив інверторних зварювальних джерел на мережу живлення та пошук шляхів його зменшення, що пов’язане із: використанням у випрямлювачах джерел живлення тиристорів, що спотворюють форму кривої вхідного струму. Це призводить до підвищення втрат електроенергії, порушенню режимів роботи інших споживачів енергії, підключених до цієї […]

Опубликовано