Меню

Поділитись

Розробка способів підвищення комплексу властивостей сталей та чавунів, що самозміцнюються при експлуатації

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Чейлях О.П.) Мета НДР – підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей сталей, економнолегованого наплавленого металу та зносостійких чавунів за рахунок створення та впровадження нових, розроблених способів і технологій зміцнювальних термообробок. Предмет дослідження – закономірності формування та отримання метастабільних станів аустеніту різної природи у різноманітних сталях та чавунах, реалізації […]

Опубликовано

Створення наукових основ новітніх інтегрованих технологій градієнтного нано- та мікроструктурування поверхні металообробного інструменту з використанням плазмового нагріву

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Самотугін С.С.) Мета НДР – створення наукових основ і фундаментальних положень досягнення якісно нового рівня експлуатаційних властивостей інструментальних матеріалів за рахунок нанесення модифікованих шарів з ультра- і нанодисперсною структурою. Предмет дослідження – параметри фазового складу, напруженого стану, міцності, зносостійкості і тріщиностійкості інструментальних сталей і сплавів після плазмової поверхневої […]

Опубликовано

Дослідження перенапруг в електричних мережах з ізольованою нейтраллю за наявності ферорезонансних явищ

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Саєнко Ю.Л.) Мета НДР – підвищення надійності роботи електричних мереж з ізольованою нейтраллю шляхом обмеження дії ферорезонансних перенапруг; прогнозування ризику виникнення ферорезонансу за умов конкретної мережі та розробка рекомендацій щодо корекції топології електромережі задля недопущення появи ферорезонансних перенапруг; наукове обґрунтування алгоритму ідентифікації ферорезонансу та гасіння ферорезонансних перенапруг. Предмет […]

Опубликовано

Підвищення трибологічних властивостей легованих чавунів та сталей ледебуритного класу поверхневим модифікуванням з використанням плазмової обробки

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Єфременко В.Г.) Об’єкт дослідження – процеси фазово-структурної модифікації легованих Fe-C сплавів при зміцнювальній поверхневій обробці. Предмет дослідження – закономірності формування модифікованих поверхневих шарів з підвищеними трибологічними властивостями в легованих чавунах та сталях ледебуритного класу за рахунок поверхневої та об’ємно-поверхневої термічної обробки з використанням плазмового нагріву. Мета – підвищення […]

Опубликовано

Розробка нових технологій відновлення обладнання турбоагрегатів теплових електростанцій за допомогою композитних матеріалів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Іщенко А.О.) Об’єкт розробки – енергетичне обладнання теплових електростанцій, включаючи турбоагрегати та перекачуюче обладнання. Предмет дослідження – закономірність поведінки композитних матеріалів в умовах вібраційних навантажень та підвищених температур, методи розрахунку їх несучої здібності, технологічних відмінностей процесу монтажу та відновлення обладнання теплових електростанцій, методи діагностики обладнання. Мета – скорочення […]

Опубликовано

Управління теплообмінними процесами при енергоефективному градієнтному нагріванні заготовок та розробка енергоощадних електротермічних нагрівачів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Кухар В.В.). Ідея розробки полягає в тому, що висока швидкість індукційного нагрівання та можливість регулювання тепловим полем заготовок обумовлює високу енергоефективність електротермічних пристроїв градієнтного нагрівання. Суттєвим недоліком існуючих методів проектування електронагрівальних пристроїв є орієнтування на нагрівання всього об’єму заготовок до однакових температур, навіть при необхідності локальної проробки матеріалу […]

Опубликовано

Обґрунтування конструктивних параметрів барабанів стрічкових конвеєрів з метою підвищення довговічності стрічки та зменшення енергоспоживання

(науковий керівник – д-р техн. наук. проф. Суглобов В.В.). Мета роботи – підвищення довговічності стрічки за рахунок забезпечення її само центрування і стабільного пересування вздовж осі конвеєра та зменшення енергоспоживання на процес центрування стрічки. На підставі досліджень стійкості руху стрічки із застосуванням центруючих роликоопор встановлено, що стрічка не має чітко вираженого стійкого положення, тому роликоопора […]

Опубликовано

Розробка нових технологій комплексного зміцнення сталей та чавунів створенням диференційованих метастабільних фазово-структурних шарів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Чейлях О.П.). Мета – підвищення механічних і експлуатаційних властивостей легованих сталей, наплавленого металу та легованих чавунів різного призначення. Створено нові способи та технології комплексного зміцнення, які поєднують об’ємний (термічна, термоциклічна обробка) і поверхневий (наплавлення метастабільного металу, хіміко-термічна обробка, використання джерел висококонцентрованих енергій та ін.) впливу на матеріал. Вони […]

Опубликовано

Інтегральна оцінка електромагнітних втрат і збитків у масштабі України, оптимізація якості електроенергії в електричних мережах

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Жежеленко І.В.) Об’єкт дослідження – електроенергетична система України. Предметом дослідження є втрати електричної енергії та збитки, викликані низькою якістю електричної енергії, недостатня надійність електропостачання. Закономірності організації та розвитку несинусоїдальних процесів в промисловості зумовили інтенсивний розвиток інтергармонічних перешкод, що виникають в перехідних режимах роботи електричних мереж, а також частотних […]

Опубликовано

Розробка наукових основ проектування енергоефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Гулаков С.В.) Мета фундаментального наукового дослідження – підвищення енергоефективності електричних мереж за рахунок нормалізації режимів роботи електричного обладнання, мінімізації втрат електроенергії в мережах і контролю за розподілом перетоків потужностей шляхом застосування сучасних ефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік. Запропоновано новий підхід до керування електромагнітними […]

Опубликовано