Меню

Поділитись

Створення ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують використання внутрішніх резервів самих сплавів для підвищення їх властивостей

(науковий ке-рівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – підвищення механічних властивостей і зносостійкості низько- та еко-номнолегованих сталей до рівня, який дорівнює або перевищує аналоги, що містять нікель та інші дорогі елементи. У ХХІ столітті одним із найважливіших наукоємних напрямів в матеріалознавстві є створення в сплавах метастабільних структур, що здібні до самоорганізації […]

Опубликовано

Математичне моделювання процесу межового тертя при прокатці

(науковий керівник – Капланов В.І., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – створення моделі процесу межового тертя для ефективного керування процесом прокатки тонких штаб з широким сортаментом по геометричним розмірам і маркам сталі на основі теорії тонколистової прокатки. У роботі теоретично пояснені явища, які відбуваються на розділяючій поверхні, і створено наукову класифікацію режимів тертя. Дана […]

Опубликовано

Розвиток наукових основ та розробка функціональних сплавів для експлуатації в умовах ударно-абразивного зношування в корозійно-активних середовищах

(науковий керівник – Ткаченко Ф.К., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – розвиток наукових принципів легування сплавів для забезпечення високої стійкості до ударно-абразивно-корозійного зношування з наступною розробкою нових функціональних металевих матеріалів, призначених для використання в умовах поєднання ударно-абразивного зношування з агресивною дією водяних корозійно-активних розчинів технологічного призначення. Показано, що вирішальний вплив на опір зносу справляє […]

Опубликовано

Розробка наукових і технологічних основ одержання активованих шлаків із вторинної сировини для чорної металургії

(науковий керівник – Троцан А.І., д-р техн. наук, проф.) Розроблено основні положення сучасної теорії металургійних шлаків, які полягають у тому, що металургійні шлаки в рідкому стані є асоціантами певного складу, існуючими у заданому температурному інтервалі; структурно-хімічний стан металургійних шлаків можна визначити на полігональних діаграмах станів у всьому інтервалі концентрацій твердих і рідких вихідних компонентів. Отримані […]

Опубликовано

Розробка наукових основ і принципів керування активністю нанокаталізаторів та дослідження нових каталітичних систем

(науковий керівник – Гранкін В.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.) На сьогоднішній день більш 80 % процесів органічного синтезу і нафтохімії є процесами з використанням гетерогенних каталізаторів, а з урахуванням обсягу виробленої продукції кількість каталітичних процесів перевищує 95 %. Сучасні нанокаталізатори дозволяють проводити процеси зі швидкістю, більшою на порядки, що дає можливість різко підвищити продуктивність діючих […]

Опубликовано