Меню

Поділитись

Розробка ресурсозберігаючих процесів термічної обробки легованих сплавів з карбідною евтектикою з метою підвищення їх технологічних і експлуатаційних властивостей

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Єфременко В.Г.) Мета проекту – розробка високоефективних ресурсозберігаючих способів термічної, термодеформаційної та поверхневої обробки (пом’якшувальної та зміцнювальної) високолегованих білих чавунів та сталей ледебуритного класу для забезпечення підвищеного комплексу технологічних та експлуатаційних властивостей. При виконанні НДР реалізовано концепцію управління кількісними та якісними характеристиками аустенітної фази (первородної, дестабілізованої, залишкової) шляхом […]

Опубликовано

Розробка наукових і технологічних основ створення енергоефективних зварювальних джерел живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(науковий керівник – Гулаков С.В., д-р техн. наук, проф.) Предмет дослідження – негативний вплив інверторних зварювальних джерел на мережу живлення та пошук шляхів його зменшення, що пов’язане із: використанням у випрямлювачах джерел живлення тиристорів, що спотворюють форму кривої вхідного струму. Це призводить до підвищення втрат електроенергії, порушенню режимів роботи інших споживачів енергії, підключених до цієї […]

Опубликовано

Імплементація парадигми сітілогістичних рішень ефективної транспортної мережі в умовах раціонального природокористування

(науковий керівник – Губенко В.К., д-р техн. наук, проф.) Предмет дослідження – транспортні системи, що забезпечують життєдіяльність великого промислового центру, включаючи взаємодію фізичних, екологічних, економічних проблем міського та промислового транспорту в умовах його випереджаючого росту і обмеженого транспортного простору. Мета НДР – пошук варіанту взаємодії бізнес структур і муніципальних органів управління транспортом для забезпечення оптимального […]

Опубликовано

Визначення елементарних стадій взаємодії атомних часток з поверхнею та розробка «атомного зонду» для діагностики поверхні

(науковий керівник – Гранкін В.П., д-р фіз.- мат. наук, проф.) Мета НДР – дослідження взаємодії атомних часток теплової енергії з поверхнею твердих тіл, у тому числі з системою квантових центрів з локалізованими електронами і наноточок, побудова механізмів електронного збудження поверхні, а також розробка нових принципів визначення заповнення поверхні атомами у відносних одиницях (з чутливістю до […]

Опубликовано

Забезпечення електромагнітної сумісності перетворювачів частоти та мережі живлення з метою оптимізації їх енергетичних показників

(науковий керівник – Жежеленко І.В., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – поліпшення електромагнітної сумісності, динамічних характеристик і підвищення енергетичної ефективності перетворювачів частоти частотно-регульованого електропривода за допомогою сучасних алгоритмів керування; наукове обґрунтування схемних рішень, що дозволяють забезпечити норми якості електроенергії мережі живлення та енергоефективність частотно-регульованого електропривода. Проведено обґрунтування необхідності урахування впливу частотно-регульованого електропривода на рівень […]

Опубликовано

Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості унікальної сполуки – тетрамеркурметану

(науковий керівник – Капустін О.Є., д-р хім. наук, проф.) Мета НДР – розробка методів синтезу тетрамеркурметану з різних органічних речовин, визначення оптимальних умов синтезу, вибір найбільш відповідних реагентів, а також вивчення фізико-хімічних, адсорбційних та каталітичних властивостей цієї сполуки. Об’єкт дослідження – тетрамеркурметан, або меркарбід, який є унікальною твердою основою, ртутьорганичною сполукою, всі протони якої (пов’язані […]

Опубликовано

Розробка і впровадження програмного комплексу з технологій вдування порошкоподібних матеріалів у розплави й агрегати

(науковий керівник – Харлашин П.С., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – розробка програмного комплексу з новітніх способів транспортування і вдування порошкоподібних матеріалів у розплави і металургійні агрегати з подальшим впровадженням результатів на підприємствах чорної металургії. Об`єктами застосування розробленого програмного комплексу є пилетранспортні системи для подачі пиловугільного палива (ПВП) у горн доменних печей, паливні форсунки, […]

Опубликовано

Морський мобільний біореактор для отримання біометану з сапропелевих мулів Азовського моря

(науковий керівник – Волошин В.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження біогазової продуктивності Азовського моря і створення ефективної технології та обладнання для отримання біогазу в його акваторії з перспективою економії енергоресурсів і впровадження екологічно безпечної поновлювальної енергії. Вперше в Україні систематизовано результати досліджень біогазової продуктивності Азовського моря. Щорічне газовиділення з поверхні мулового дна […]

Опубликовано

Створення ресурсозберігаючих матеріалів для реновації деталей та підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні

(науковий керівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – створення економних ресурсозберігаючих матеріалів, забезпечуючих підвищення довговічності відновлювальних деталей у порівнянні із рівнем, який досягається використанням аналогічних, але значно цінніших матеріалів, що містять нікель та інші дорогі елементи. Практичні задачі, на вирішення яких був спрямований проект – розробка нових матеріалів та зміцнювальних технологій […]

Опубликовано

Розробка наукоємних ресурсозберігаючих способів поверхневого зміцнення металовиробів створенням метастабільних фазово-структурних модифікацій

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення комплексу фізико-механічних та експлуатаційних властивостей сталей та чавунів, надійності та довговічності металовиробів, що дозволяє економити та зберігати дефіцитні і дороги сплави та легуючі компоненти, підвищувати продуктивність виробництва. Об’єктом дослідження були поверхневі шари металовиробів зі сталей та чавунів, що зміцнювались з використанням розроблених […]

Опубликовано