Меню

Поділитись

Обґрунтування конструктивних параметрів барабанів стрічкових конвеєрів з метою підвищення довговічності стрічки та зменшення енергоспоживання

(науковий керівник – д-р техн. наук. проф. Суглобов В.В.). Мета роботи – підвищення довговічності стрічки за рахунок забезпечення її само центрування і стабільного пересування вздовж осі конвеєра та зменшення енергоспоживання на процес центрування стрічки. На підставі досліджень стійкості руху стрічки із застосуванням центруючих роликоопор встановлено, що стрічка не має чітко вираженого стійкого положення, тому роликоопора […]

Опубликовано

Управління теплообмінними процесами при енергоефективному градієнтному нагріванні заготовок та розробка енергоощадних електротермічних нагрівачів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Кухар В.В.). Ідея розробки полягає в тому, що висока швидкість індукційного нагрівання та можливість регулювання тепловим полем заготовок обумовлює високу енергоефективність електротермічних пристроїв градієнтного нагрівання. Суттєвим недоліком існуючих методів проектування електронагрівальних пристроїв є орієнтування на нагрівання всього об’єму заготовок до однакових температур, навіть при необхідності локальної проробки матеріалу […]

Опубликовано

Розробка нових технологій відновлення обладнання турбоагрегатів теплових електростанцій за допомогою композитних матеріалів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Іщенко А.О.) Об’єкт розробки – енергетичне обладнання теплових електростанцій, включаючи турбоагрегати та перекачуюче обладнання. Предмет дослідження – закономірність поведінки композитних матеріалів в умовах вібраційних навантажень та підвищених температур, методи розрахунку їх несучої здібності, технологічних відмінностей процесу монтажу та відновлення обладнання теплових електростанцій, методи діагностики обладнання. Мета – скорочення […]

Опубликовано

Підвищення трибологічних властивостей легованих чавунів та сталей ледебуритного класу поверхневим модифікуванням з використанням плазмової обробки

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Єфременко В.Г.) Об’єкт дослідження – процеси фазово-структурної модифікації легованих Fe-C сплавів при зміцнювальній поверхневій обробці. Предмет дослідження – закономірності формування модифікованих поверхневих шарів з підвищеними трибологічними властивостями в легованих чавунах та сталях ледебуритного класу за рахунок поверхневої та об’ємно-поверхневої термічної обробки з використанням плазмового нагріву. Мета – підвищення […]

Опубликовано

Дослідження перенапруг в електричних мережах з ізольованою нейтраллю за наявності ферорезонансних явищ

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Саєнко Ю.Л.) Мета НДР – підвищення надійності роботи електричних мереж з ізольованою нейтраллю шляхом обмеження дії ферорезонансних перенапруг; прогнозування ризику виникнення ферорезонансу за умов конкретної мережі та розробка рекомендацій щодо корекції топології електромережі задля недопущення появи ферорезонансних перенапруг; наукове обґрунтування алгоритму ідентифікації ферорезонансу та гасіння ферорезонансних перенапруг. Предмет […]

Опубликовано

Створення наукових основ новітніх інтегрованих технологій градієнтного нано- та мікроструктурування поверхні металообробного інструменту з використанням плазмового нагріву

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Самотугін С.С.) Мета НДР – створення наукових основ і фундаментальних положень досягнення якісно нового рівня експлуатаційних властивостей інструментальних матеріалів за рахунок нанесення модифікованих шарів з ультра- і нанодисперсною структурою. Предмет дослідження – параметри фазового складу, напруженого стану, міцності, зносостійкості і тріщиностійкості інструментальних сталей і сплавів після плазмової поверхневої […]

Опубликовано

Розробка способів підвищення комплексу властивостей сталей та чавунів, що самозміцнюються при експлуатації

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Чейлях О.П.) Мета НДР – підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей сталей, економнолегованого наплавленого металу та зносостійких чавунів за рахунок створення та впровадження нових, розроблених способів і технологій зміцнювальних термообробок. Предмет дослідження – закономірності формування та отримання метастабільних станів аустеніту різної природи у різноманітних сталях та чавунах, реалізації […]

Опубликовано

Розробка та впровадження програми автоматизованої оптимізації конструкції стрілових систем портальних кранів для зменшення енергоспоживання механізмів.

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Суглобов В.В.) Мета НДР – розвиток теорії синтезу стрілових систем портальних кранів, практичне використання якої дозволяє автоматизувати процес розрахунку і проектування кранів і на цій основі створювати портальні крани нового покоління з більш якісними технічними характеристиками, зниженими показниками енергоспоживання на10-12% та металомісткості на 7-9%. 90% вантажопідйомних кранів і […]

Опубликовано

Очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів за допомогою аніонних глин

(науковий керівник – д-р хім. наук, проф. Капустін О.Є.) Мета НДР – забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зниження вмісту токсичних речовин, а також розробка технічних рішень з очищення стічних вод від органічних і неорганічних забруднювачів до показників гранично допустимих концентрацій (ГДК). Уперше обґрунтована принципова можливість використання синтезованих сорбентів (синтетичних аніонних глин) для видалення із […]

Опубликовано

Розробка способів підвищення енергоефективності та технічного ресурсу перекачуючого обладнання металургійних та коксохімічних підприємств шляхом використання захисних композитних покриттів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Іщенко А.О.) Мета НДР – підвищення строку служби і коефіцієнта корисної дії (ККД) насосів, що дозволяє заощадити значну кількість електроенергії. Об’єкт дослідження – технології відновлення перекачувального обладнання підприємств металургійної промисловості, атомної енергетики та житлово-комунального господарства. З використанням комп’ютерного моделювання проаналізовані та визначені шляхи можливого підвищення зносостійкості захисних матеріалів, […]

Опубликовано