Меню

Поділитись

Розвиток наукових і технологічних основ виробництва металопродукції підвищеної якості з листа та композитів спеціального призначення

Розвиток науково-методологічних основ управління процесами обробки тиском, а також виготовлення та супутньої обробки композитів і листових матеріалів з вуглецевих, низьколегованих сталей та кольорових металів і сплавів для визначення оптимальних параметрів технологічних процесів, що забезпечують економію матеріальних і енергетичних ресурсів та дозволяють отримати металопродукцію з необхідними показниками якості, фізико-механічними та експлуатаційними властивостями

Опубликовано

Підвищення надійності та оптимізація режимів електроспоживання промислових і міських об’єктів з нелінійними й різко змінними навантаженнями

підвищення ефективності споживання електроенергії й надійності систем електропостачання за рахунок зниження втрат електроенергії, оптимізації режимів роботи електричних мереж, у тому числі з використанням прогнозування їх режимів роботи

Опубликовано

Підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей низьколегованого сталевого прокату застосуванням «Q-n-P» обробки

озробка технології термічної обробки низьколегованих Mn-Si та Mn-Сr-Si сталей (з 0,30-0,60 % С) на основі «Q-n-P»-принципу («quenching and partitioning» – «загартування і розділення /по вуглецю/») для підвищення комплексу їх механічних (міцність, пластичність, ударна в’язкість) та експлуатаційних (зносостійкість) властивостей.

Опубликовано

Енергоефективні зварювальні джерела живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(наукові керівники – Бурлака В.В., к.т.н., Гулаков С. В., д.т.н., проф.) Метою роботи є розробка нових джерел живлення з безпосереднім перетворенням електричної енергії на підвищеній частоті без проміжного перетворення трифазної системи напруг в постійну. Цей принцип забезпечує підвищення ККД на 2-3 % за рахунок двократного зниження втрат електроенергії в силових напівпровідникових компонентах. Використання джерел живлення […]

Опубликовано

Розвиток теорії та технології вдування пиловугільного палива і порошкоподібних матеріалів в доменні печі й інші металургійні агрегати

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Харлашин П.С.) Об’єкт фундаментального дослідження  −  фурмене вогнище високого тиску доменної печі з форсунками для вдування пиловугільного палива. Мета НДР − удосконалення ресурсо- і енергозберігаючих технологій подачі та спалювання великих об’ємів вугілля (до 1 млн. т/рік на один металургійний комбінат) за рахунок розвитку теорії, створення математичних моделей і […]

Опубликовано

Отримання мультикомпонентних градієнтних покриттів і модифікованих шарів на легованих інструментальних сталях та білих чавунах обробкою високоенергетичним імпульсно-плазмовим розрядом

(науковий керівник – канд. техн. наук, доц.. Чабак Ю.Г.) Прикладна наукова робота за грантом Президента України була спрямована на вирішення проблеми підвищення функціональних властивостей та експлуатаційної довговічності змінних деталей машин та агрегатів для підприємств різних галузей промисловості, зменшення витрат, пов’язаних із заміною зношених металовиробів. Мета роботи – підвищення функціональних властивостей високолегованих сталей та чавунів триботехнічного […]

Опубликовано

Гідроксиди з регульованою високоорганізованою нанопористою структурою – селективні сорбенти і каталізатори захисту навколишнього середовища

(науковий керівник – д-р хім. наук, проф. Капустін О.Є.) Проблема, на вирішення якої спрямовано фундаментальне дослідження, – забезпечення екологічної безпеки природних об’єктів шляхом зниження викидів забруднюючих речовин, а також розробка технічних рішень щодо зниження органічних і неорганічних забруднювачів до рівня ГДК. Мета роботи – створення гідроксидів (клас аніонних глин), які є твердими основами і мають […]

Опубликовано

Розробка наукових основ проектування енергоефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Гулаков С.В.) Мета фундаментального наукового дослідження – підвищення енергоефективності електричних мереж за рахунок нормалізації режимів роботи електричного обладнання, мінімізації втрат електроенергії в мережах і контролю за розподілом перетоків потужностей шляхом застосування сучасних ефективних засобів компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік. Запропоновано новий підхід до керування електромагнітними […]

Опубликовано

Інтегральна оцінка електромагнітних втрат і збитків у масштабі України, оптимізація якості електроенергії в електричних мережах

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Жежеленко І.В.) Об’єкт дослідження – електроенергетична система України. Предметом дослідження є втрати електричної енергії та збитки, викликані низькою якістю електричної енергії, недостатня надійність електропостачання. Закономірності організації та розвитку несинусоїдальних процесів в промисловості зумовили інтенсивний розвиток інтергармонічних перешкод, що виникають в перехідних режимах роботи електричних мереж, а також частотних […]

Опубликовано

Розробка нових технологій комплексного зміцнення сталей та чавунів створенням диференційованих метастабільних фазово-структурних шарів

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Чейлях О.П.). Мета – підвищення механічних і експлуатаційних властивостей легованих сталей, наплавленого металу та легованих чавунів різного призначення. Створено нові способи та технології комплексного зміцнення, які поєднують об’ємний (термічна, термоциклічна обробка) і поверхневий (наплавлення метастабільного металу, хіміко-термічна обробка, використання джерел висококонцентрованих енергій та ін.) впливу на матеріал. Вони […]

Опубликовано