Меню

Поділитись

Спосіб завантаження доменної печі з безконусним завантажувальним пристроєм

Дозволяє ефективно регулювати радіальний розподіл шихти і газового потоку за допомогою зменшення рудного навантаження в зоні максимального зосередження агломерату і окотнів. Це забезпечує переважний розвиток реакцій відновлення заліза газами і скорочення ендотермічних реакцій відновлення твердим вуглецем, унаслідок чого досягається зниження питомої витрати коксу на 5-8 кг/т чавуну. При апробації способу на доменних печах № 3 […]

Опубликовано

Конусний завантажувальний пристрій доменної печі

За технологічними показниками наближається до бесконусному, але в 10-12 разів більш економічний за капітальними і експлуатаційними витратами. До того ж його використання дає не менше 4 млн. грн. річного прибутку за рахунок зниження питомої витрати коксу на 15-25 кг/т чавуну (за даними ВАТ «МК «Запоріжсталь»). Така економія коксу досягається завдяки конструктивній особливості – осьовому технологічному […]

Опубликовано

Система завантаження доменної печі з лотковим завантажувальним пристроєм

Використовується на доменних печах № 3 і 4 у ВАТ «МК «Азовсталь». Забезпечує завантаження коксу в центр колошника і в область рудного гребеня. Підвищення інтенсивності газового потоку в цій області дозволило скоротити витрату коксу на 16 кг/т чавуну і підвищити продуктивність печі на 60 тонн за добу.

Опубликовано

Технологія доменної плавки з розпилюванням води в потоці гарячого дуття в умовах скорочення або відсутності природного газу

Розроблені способи введення вуглеводновмісних добавок, що дозволяють істотно змінювати технологію виплавки чавуну, додавати до дуття декілька реагентів одночасно або тільки один, а також подавати до печей тільки нагріте атмосферне повітря. Проведено дослідно-промислові плавки зі зміною концентрації добавок в гарячому дутті доменних печей. Показано, що запропонована технологія дозволяє істотним чином (на 100-150 °С) підвищити температуру гарячого […]

Опубликовано

Технологія виплавки чавуну в умовах дефіциту або відсутності природного газу газу з вдуванням до доменної печі гарячого дуття зі змістом кисню нижче атмосферного

Ефективна тимчасова енергозберігаюча технологія, що значно знижує економічні втрати (до впровадження пиловугільного палива на металургійних підприємствах). Дозволяє зберегти температуру дуття 1000 °С за відсутністю природного газу, понизити перевитрату коксу на 60-80 кг/т чавуну, не призводячи до подальшого зниження продуктивності доменної печі. Зниження змісту кисню нижче 21 % досягається за рахунок введення до дуття технічного азоту, […]

Опубликовано

Енергозберігаючі технології нагріву доменного дуття у воздухонагревателях без застосування природного газу – реалізуються шляхом попереднього нагріву повітря і доменного газу перед подачеюдо камери горіння повітронагрівачів (ПН) і за рахунок зменшення виходу димових газів. Застосовуються наступні технології нагріву ВН

Попередній нагрів повітря на горіння до 150 – 250 0С теплом димових газів, що відходять, в рекуперативному теплообміннику. Є позитивний досвід застосування такої технології у ВАТ «МК «Запоріжсталь». Збагачення повітря на горіння киснем. Подача частини гарячого дуття в камеру горіння ВН. Попередній нагрів повітря на горіння до 400 – 450 0С у двох регенеративних нагрівачах […]

Опубликовано

Спосіб агломерації руд і концентратів з використанням дрібнодисперсних шламів

– до агломераційної шихти вводять дрібнодисперсний шлам у вигляді брикетів з наступним їх дробінням до фракцій величиною 1,6- 8 мм. За рахунок введення шламових гранул, що виконують функцію центрів огрудкування (дрібні частинки накочуються на них), поліпшується газопроникність, що збільшує просмоктування повітря і швидкість спікання. В результаті підвищуються продуктивність агломераційної установки і якість огрудкованої шихти. Спосіб […]

Опубликовано

Комплекс технічних рішень з вдосконалення дуттьового і шлакового режимів, покращення теплового балансу і розширення технологічних можливостей конвертерної плавки включає:

кисневу фурму з надзвуковими соплами нової конструкції, яка забезпечує максимально можливе використання потенційної енергії кисневого потоку на перемішування конвертерної ванни, розширений діапазон регулювання (оптимальних затрат кисню) та підвищену стійкість до ерозійного зношування вихідних ділянок сопел. Використання фурми в конвертерному цеху ВАТ «ММК ім. Ілліча» дозволило: покращити процес шлакоутворення, збільшити ступінь асиміляції вапна шлаком, покращити керованість […]

Опубликовано

Комплекс технічних рішень з вдосконалення теплової роботи мартенівських печей і розширенню технологічних можливостей виплавки сталі включає:

сопловий модуль газо-мазутного пальника мартенівської печі з оптимізованими конструктивними параметрами, який забезпечує поліпшення використання потенційної енергії розпилювачів мазуту, підвищення кінетичної енергії і розширення можливостей регулювання параметрів газо-мазутного факела. Його використання в мартенівському цеху ВАТ «ММК ім. Ілліча» дозволило розширити технологічні можливості мартенівської плавки, зменшити питому витрату палива (природного газу та мазуту) на виплавку сталі на […]

Опубликовано

Енергозберігаючі способи та режими опалювання мартенівських печей (МП)

– засновані на використанні періодичної (циклічної, імпульсної) подачі енергоносіїв (природного газу, мазуту, кисню) в робочий простір МП, а також реалізації режиму “термостатичної паузи” (“ТП”) – періодичній ізоляції робочого простору печі і обох регенеративних насадок від димової труби шляхом одночасного закриття обох димових шиберів системи реверсування факела (при практично повному припиненні подачі енергоносіїв до печі). Техніко-економічні […]

Опубликовано