Меню

Поділитись

Розвиток наукових і технологічних основ виробництва металопродукції підвищеної якості з листа та композитів спеціального призначення

Розвиток науково-методологічних основ управління процесами обробки тиском, а також виготовлення та супутньої обробки композитів і листових матеріалів з вуглецевих, низьколегованих сталей та кольорових металів і сплавів для визначення оптимальних параметрів технологічних процесів, що забезпечують економію матеріальних і енергетичних ресурсів та дозволяють отримати металопродукцію з необхідними показниками якості, фізико-механічними та експлуатаційними властивостями

Опубликовано

Підвищення надійності та оптимізація режимів електроспоживання промислових і міських об’єктів з нелінійними й різко змінними навантаженнями

підвищення ефективності споживання електроенергії й надійності систем електропостачання за рахунок зниження втрат електроенергії, оптимізації режимів роботи електричних мереж, у тому числі з використанням прогнозування їх режимів роботи

Опубликовано

Підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей низьколегованого сталевого прокату застосуванням «Q-n-P» обробки

озробка технології термічної обробки низьколегованих Mn-Si та Mn-Сr-Si сталей (з 0,30-0,60 % С) на основі «Q-n-P»-принципу («quenching and partitioning» – «загартування і розділення /по вуглецю/») для підвищення комплексу їх механічних (міцність, пластичність, ударна в’язкість) та експлуатаційних (зносостійкість) властивостей.

Опубликовано

Разработка (реконструкция) стратегии управления и математических моделей для АСУ ТП нагрева металла нагревательных устройств

Снижение потребления топлива на 2-15%, уменьшение брака и потерь металла в окалину.

Опубликовано

Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон»

(наукові керівники – Дяченко  М.Д., к. т. н., доц., Бурлака В.В. – к.т.н., доц.) Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон» (АСУЗО «Циклон») – це програмно-апаратний комплекс, призначений  для  централізованого  цілодобового управління апаратурою зовнішнього освітлення міста або крупного підприємства, збору діагностичної інформації про поточний режим роботи і стан апаратури, контролю енергоспоживання, запобігання аварійним ситуаціям. АСУЗО […]

Опубликовано

Ресурсозберігаючі способи поверхневого зміцнення металовиробів

(науковий керівник – Чейлях  О.П., д.т.н., проф.) Розроблено нові наукоємні способи та технології поверхневого зміцнення металевих виробів зі сталей та чавунів, які дозволяють отримувати поверхневі метастабільні фазово-структурні модифікації. Реалізовано ефект самоорганізації структури та самозміцнення поверхневого шару безпосередньо у процесі випробувань та експлуатації металовиробів за рахунок введення в дію прихованих внутрішніх ресурсів самого матеріалу, чим забезпечено […]

Опубликовано

Система опалювання мартенівських печей

(науковий керівник – Сущенко А.В., к.т.н., доцент) Метою роботи є розробка нових методів опалювання мартенівських печей, у т.ч. конструкції опалювальних пристроїв і режимів подачі енергоносіїв до робочого простору агрегату. Розроблено нову конструкцію пальника з двоступінчатим розпилюванням мазуту природним газом, систему подачі і регулювання витрат природного газу і кисню та способи опалення мартенівської печі, чим забезпечуються мінімальні […]

Опубликовано

Енергоефективні зварювальні джерела живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(наукові керівники – Бурлака В.В., к.т.н., Гулаков С. В., д.т.н., проф.) Метою роботи є розробка нових джерел живлення з безпосереднім перетворенням електричної енергії на підвищеній частоті без проміжного перетворення трифазної системи напруг в постійну. Цей принцип забезпечує підвищення ККД на 2-3 % за рахунок двократного зниження втрат електроенергії в силових напівпровідникових компонентах. Використання джерел живлення […]

Опубликовано

Спосіб завантаження доменної печі з безконусним завантажувальним пристроєм

Дозволяє ефективно регулювати радіальний розподіл шихти і газового потоку за допомогою зменшення рудного навантаження в зоні максимального зосередження агломерату і окотнів. Це забезпечує переважний розвиток реакцій відновлення заліза газами і скорочення ендотермічних реакцій відновлення твердим вуглецем, унаслідок чого досягається зниження питомої витрати коксу на 5-8 кг/т чавуну. При апробації способу на доменних печах № 3 […]

Опубликовано

Конусний завантажувальний пристрій доменної печі

За технологічними показниками наближається до бесконусному, але в 10-12 разів більш економічний за капітальними і експлуатаційними витратами. До того ж його використання дає не менше 4 млн. грн. річного прибутку за рахунок зниження питомої витрати коксу на 15-25 кг/т чавуну (за даними ВАТ «МК «Запоріжсталь»). Така економія коксу досягається завдяки конструктивній особливості – осьовому технологічному […]

Опубликовано