Категорія: Інновації

Разработка (реконструкция) стратегии управления и математических моделей для АСУ ТП нагрева металла нагревательных устройств

Снижение потребления топлива на 2-15%, уменьшение брака и потерь металла в окалину.

Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон»

(наукові керівники – Дяченко  М.Д., к. т. н., доц., Бурлака В.В. – к.т.н., доц.) Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон» (АСУЗО «Циклон») – це програмно-апаратний комплекс, призначений  для  централізованого …

Ресурсозберігаючі способи поверхневого зміцнення металовиробів

(науковий керівник – Чейлях  О.П., д.т.н., проф.) Розроблено нові наукоємні способи та технології поверхневого зміцнення металевих виробів зі сталей та чавунів, які дозволяють отримувати поверхневі метастабільні фазово-структурні модифікації. Реалізовано ефект…

Система опалювання мартенівських печей

(науковий керівник – Сущенко А.В., к.т.н., доцент) Метою роботи є розробка нових методів опалювання мартенівських печей, у т.ч. конструкції опалювальних пристроїв і режимів подачі енергоносіїв до робочого простору агрегату. Розроблено нову…

Енергоефективні зварювальні джерела живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(наукові керівники – Бурлака В.В., к.т.н., Гулаков С. В., д.т.н., проф.) Метою роботи є розробка нових джерел живлення з безпосереднім перетворенням електричної енергії на підвищеній частоті без проміжного перетворення трифазної…

Спосіб завантаження доменної печі з безконусним завантажувальним пристроєм

Дозволяє ефективно регулювати радіальний розподіл шихти і газового потоку за допомогою зменшення рудного навантаження в зоні максимального зосередження агломерату і окотнів. Це забезпечує переважний розвиток реакцій відновлення заліза газами і…

Конусний завантажувальний пристрій доменної печі

За технологічними показниками наближається до бесконусному, але в 10-12 разів більш економічний за капітальними і експлуатаційними витратами. До того ж його використання дає не менше 4 млн. грн. річного прибутку…

Система завантаження доменної печі з лотковим завантажувальним пристроєм

Використовується на доменних печах № 3 і 4 у ВАТ «МК «Азовсталь». Забезпечує завантаження коксу в центр колошника і в область рудного гребеня. Підвищення інтенсивності газового потоку в цій області…

Технологія доменної плавки з розпилюванням води в потоці гарячого дуття в умовах скорочення або відсутності природного газу

Розроблені способи введення вуглеводновмісних добавок, що дозволяють істотно змінювати технологію виплавки чавуну, додавати до дуття декілька реагентів одночасно або тільки один, а також подавати до печей тільки нагріте атмосферне повітря.…

Технологія виплавки чавуну в умовах дефіциту або відсутності природного газу газу з вдуванням до доменної печі гарячого дуття зі змістом кисню нижче атмосферного

Ефективна тимчасова енергозберігаюча технологія, що значно знижує економічні втрати (до впровадження пиловугільного палива на металургійних підприємствах). Дозволяє зберегти температуру дуття 1000 °С за відсутністю природного газу, понизити перевитрату коксу на…

ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України