Категорія: Інновації

Енергозберігаючі технології нагріву доменного дуття у воздухонагревателях без застосування природного газу – реалізуються шляхом попереднього нагріву повітря і доменного газу перед подачеюдо камери горіння повітронагрівачів (ПН) і за рахунок зменшення виходу димових газів. Застосовуються наступні технології нагріву ВН

Попередній нагрів повітря на горіння до 150 – 250 0С теплом димових газів, що відходять, в рекуперативному теплообміннику. Є позитивний досвід застосування такої технології у ВАТ «МК «Запоріжсталь». Збагачення повітря на горіння киснем. Подача частини гарячого дуття в камеру горіння ВН. Попередній нагрів повітря на горіння до 400 – 450 0С у двох регенеративних нагрівачах […]

Спосіб агломерації руд і концентратів з використанням дрібнодисперсних шламів

– до агломераційної шихти вводять дрібнодисперсний шлам у вигляді брикетів з наступним їх дробінням до фракцій величиною 1,6- 8 мм. За рахунок введення шламових гранул, що виконують функцію центрів огрудкування (дрібні частинки накочуються на них), поліпшується газопроникність, що збільшує просмоктування повітря і швидкість спікання. В результаті підвищуються продуктивність агломераційної установки і якість огрудкованої шихти. Спосіб […]

Комплекс технічних рішень з вдосконалення дуттьового і шлакового режимів, покращення теплового балансу і розширення технологічних можливостей конвертерної плавки включає:

кисневу фурму з надзвуковими соплами нової конструкції, яка забезпечує максимально можливе використання потенційної енергії кисневого потоку на перемішування конвертерної ванни, розширений діапазон регулювання (оптимальних затрат кисню) та підвищену стійкість до ерозійного зношування вихідних ділянок сопел. Використання фурми в конвертерному цеху ВАТ «ММК ім. Ілліча» дозволило: покращити процес шлакоутворення, збільшити ступінь асиміляції вапна шлаком, покращити керованість […]

Комплекс технічних рішень з вдосконалення теплової роботи мартенівських печей і розширенню технологічних можливостей виплавки сталі включає:

сопловий модуль газо-мазутного пальника мартенівської печі з оптимізованими конструктивними параметрами, який забезпечує поліпшення використання потенційної енергії розпилювачів мазуту, підвищення кінетичної енергії і розширення можливостей регулювання параметрів газо-мазутного факела. Його використання в мартенівському цеху ВАТ «ММК ім. Ілліча» дозволило розширити технологічні можливості мартенівської плавки, зменшити питому витрату палива (природного газу та мазуту) на виплавку сталі на […]

Енергозберігаючі способи та режими опалювання мартенівських печей (МП)

– засновані на використанні періодичної (циклічної, імпульсної) подачі енергоносіїв (природного газу, мазуту, кисню) в робочий простір МП, а також реалізації режиму “термостатичної паузи” (“ТП”) – періодичній ізоляції робочого простору печі і обох регенеративних насадок від димової труби шляхом одночасного закриття обох димових шиберів системи реверсування факела (при практично повному припиненні подачі енергоносіїв до печі). Техніко-економічні […]

Енергозберігаючі імпульсні режими опалювання стендів для сушки і розігрівання футеровки металургійних ковшів

– основані на використанні періодичної (імпульсної або гармонійної) подачі енергоносіїв в робочий простір ковшів. При використанні імпульсного опалення в результаті цілеспрямованого керування тепловим потоком, що передається від факела та продуктів згорання до поверхні футеровки ковша (згідно з внутрішнім термічним опору останньої), має місце збільшення температурного напору та поверхні теплообміну, а також коефіцієнт конвективної тепловіддачі. В […]

Мікролегування металургійних розплавів порошковим дротом з високоактивними елементами

– підвищує ефективність позапічної обробки чавуну і сталі. Здійснюється за допомогою потокової обробки на різних етапах переділу, яка характеризується мобільністю і надійністю введення реагентів. Відрізняється малими експлуатаційними витратами, дозволяє економити в 1,5-2 рази хімічні реагенти і зменшити в 3-4 рази теплові втрати. Екологічна перевага полягає в триразовому зниженні газо- і піловикидів, а технологічне – в […]

Трубна сталь

– розроблена спільно з ВАТ «МК «Азовсталь», має підвищений рівень пластичних властивостей і ударної в’язкості при негативних температурах до -60 °С. Маючи тимчасовий опір, що практично відповідає рівню цієї властивості у сталей традиційного сортаменту (після їх нормалізації), розроблена сталь перевершує їх по величині межі текучості і відносного подовження, а значення ударної в’язкості поперечних зразків (при […]

Високоточні якісні диски

– виготовляються за екологічним методом кругової прокатки на спеціальному дископрокатному стані та використовуються в радіоелектроніці, машинобудуванні, автомобілебудуванні. Конструктивні особливості стана дозволяють прокатувати вироби із різних металів та сплавів широкого сортаменту з заданими властивостями. Режим прокатки при різноманітних швидкостях деформації підвищує продуктивність за рахунок збільшення окружної швидкості робочих валків. Унікальність методу – у можливості управляти високошвидкісною […]

Технологічні мастила для гарячого об’ємного штампування і витискування стали

– виготовляються на водній основі і є екологічно чистими. Розроблено механізовані і автоматичні пристрої для подачі мастил на штамп шляхом їх розпилювання. Застосування мастил дозволяє підвищити економічні показники гарячого об’ємного штампування за рахунок збільшення стійкості штампу на 25-30 %, поліпшення якості поверхні оброблюваних виробів, підвищення рівня техніки безпеки. Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть […]

Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України