Категорія: Інновації

Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон»

(наукові керівники – Дяченко  М.Д., к. т. н., доц., Бурлака В.В. – к.т.н., доц.) Автоматизована система управління зовнішнім освітленням S81 «Циклон» (АСУЗО «Циклон») – це програмно-апаратний комплекс, призначений  для  централізованого  цілодобового управління апаратурою зовнішнього освітлення міста або крупного підприємства, збору діагностичної інформації про поточний режим роботи і стан апаратури, контролю енергоспоживання, запобігання аварійним ситуаціям. АСУЗО […]

Ресурсозберігаючі способи поверхневого зміцнення металовиробів

(науковий керівник – Чейлях  О.П., д.т.н., проф.) Розроблено нові наукоємні способи та технології поверхневого зміцнення металевих виробів зі сталей та чавунів, які дозволяють отримувати поверхневі метастабільні фазово-структурні модифікації. Реалізовано ефект самоорганізації структури та самозміцнення поверхневого шару безпосередньо у процесі випробувань та експлуатації металовиробів за рахунок введення в дію прихованих внутрішніх ресурсів самого матеріалу, чим забезпечено […]

Система опалювання мартенівських печей

(науковий керівник – Сущенко А.В., к.т.н., доцент) Метою роботи є розробка нових методів опалювання мартенівських печей, у т.ч. конструкції опалювальних пристроїв і режимів подачі енергоносіїв до робочого простору агрегату. Розроблено нову конструкцію пальника з двоступінчатим розпилюванням мазуту природним газом, систему подачі і регулювання витрат природного газу і кисню та способи опалення мартенівської печі, чим забезпечуються мінімальні […]

Енергоефективні зварювальні джерела живлення з інтегрованими функціями активної фільтрації вищих гармонік

(наукові керівники – Бурлака В.В., к.т.н., Гулаков С. В., д.т.н., проф.) Метою роботи є розробка нових джерел живлення з безпосереднім перетворенням електричної енергії на підвищеній частоті без проміжного перетворення трифазної системи напруг в постійну. Цей принцип забезпечує підвищення ККД на 2-3 % за рахунок двократного зниження втрат електроенергії в силових напівпровідникових компонентах. Використання джерел живлення […]

Спосіб завантаження доменної печі з безконусним завантажувальним пристроєм

Дозволяє ефективно регулювати радіальний розподіл шихти і газового потоку за допомогою зменшення рудного навантаження в зоні максимального зосередження агломерату і окотнів. Це забезпечує переважний розвиток реакцій відновлення заліза газами і скорочення ендотермічних реакцій відновлення твердим вуглецем, унаслідок чого досягається зниження питомої витрати коксу на 5-8 кг/т чавуну. При апробації способу на доменних печах № 3 […]

Конусний завантажувальний пристрій доменної печі

За технологічними показниками наближається до бесконусному, але в 10-12 разів більш економічний за капітальними і експлуатаційними витратами. До того ж його використання дає не менше 4 млн. грн. річного прибутку за рахунок зниження питомої витрати коксу на 15-25 кг/т чавуну (за даними ВАТ «МК «Запоріжсталь»). Така економія коксу досягається завдяки конструктивній особливості – осьовому технологічному […]

Система завантаження доменної печі з лотковим завантажувальним пристроєм

Використовується на доменних печах № 3 і 4 у ВАТ «МК «Азовсталь». Забезпечує завантаження коксу в центр колошника і в область рудного гребеня. Підвищення інтенсивності газового потоку в цій області дозволило скоротити витрату коксу на 16 кг/т чавуну і підвищити продуктивність печі на 60 тонн за добу. Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент […]

Технологія доменної плавки з розпилюванням води в потоці гарячого дуття в умовах скорочення або відсутності природного газу

Розроблені способи введення вуглеводновмісних добавок, що дозволяють істотно змінювати технологію виплавки чавуну, додавати до дуття декілька реагентів одночасно або тільки один, а також подавати до печей тільки нагріте атмосферне повітря. Проведено дослідно-промислові плавки зі зміною концентрації добавок в гарячому дутті доменних печей. Показано, що запропонована технологія дозволяє істотним чином (на 100-150 °С) підвищити температуру гарячого […]

Технологія виплавки чавуну в умовах дефіциту або відсутності природного газу газу з вдуванням до доменної печі гарячого дуття зі змістом кисню нижче атмосферного

Ефективна тимчасова енергозберігаюча технологія, що значно знижує економічні втрати (до впровадження пиловугільного палива на металургійних підприємствах). Дозволяє зберегти температуру дуття 1000 °С за відсутністю природного газу, понизити перевитрату коксу на 60-80 кг/т чавуну, не призводячи до подальшого зниження продуктивності доменної печі. Зниження змісту кисню нижче 21 % досягається за рахунок введення до дуття технічного азоту, […]

Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України