Місяць: Січень 2018

Розробка економічних зносостійких сплавів і способів зміцнення, заснованих на створенні гетерофазних метастабільних станів

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета роботи – розробка економічних зносостійких метастабільних сплавів, які не містять гостродефіцитних легуючих компонентів, а також створення способів зміцнення, заснованих на…

Створення наукових основ плазмової мікротрибології

(науковий керівник – Самотугін С.С., д.т.н., професор) Метою роботи є підвищення трибологічних властивостей поверхневого шару деталей та інструменту плазмовою модифікацією шляхом встановлення залежностей між тех-нологічними параметрами плазмової поверхневої обробки, структурою,…

Підвищення якості електроенергії з метою зменшення втрат в електричних мережах 10-330 кВ великого промислового центру

(науковий керівник – Жежеленко І.В., д.т.н., професор) Метою проекту є проведення досліджень в області якості електричної енергії і ре-активної потужності, оптимізації режимів споживання електроенергії, розробка практич-них рекомендацій щодо вирішення задач…

Створення наукових основ процесу розкислення та модифікації якісної сталі

(науковий керівник – Казачков Є.О., д.т.н., професор) Метою роботи є виявлення закономірностей реакцій між розчиненими в рідкій сталі киснем, алюмінієм, кальцієм та сіркою, співвідношення їх концентрацій в умовах рів-новаги і…

Дослідження та розробка нових способів підвищення технічного ресурсу клітей прокатних станів

(науковий керівник – Іщенко А.О., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення технічного ресурсу роботи листових прокатних станів у металургійній галузі шляхом розробки новітніх технологій відновлення вузлів, які швидко…

Дослідження та удосконалення портових навантажувачів з метою підвищення експлуатаційної надійності та працездатності

(науковий керівник – Суглобов В.В., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження напружно-деформованого стану елементів вантажопідйомника портових автонавантажувачів та проектування вантажопідйомного механізму нового покоління з більш якісними технічними характеристиками,…

Механізм інноваційного розвитку промислового регіону на основі пріоритетного використання внутрішніх ресурсів

(науковий керівник – Логутова Т.Г., д-р екон. наук, проф.) Мета НДР – обґрунтування та розробка теоретичних положень, методологічних підходів, науково-практичних рекомендацій і проектів документів щодо формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною…

Розробка наукоємних ресурсозберігаючих способів поверхневого зміцнення металовиробів створенням метастабільних фазово-структурних модифікацій

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – підвищення комплексу фізико-механічних та експлуатаційних властивостей сталей та чавунів, надійності та довговічності металовиробів, що дозволяє економити та зберігати…

Створення ресурсозберігаючих матеріалів для реновації деталей та підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні

(науковий керівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – створення економних ресурсозберігаючих матеріалів, забезпечуючих підвищення довговічності відновлювальних деталей у порівнянні із рівнем, який досягається використанням аналогічних, але…

Морський мобільний біореактор для отримання біометану з сапропелевих мулів Азовського моря

(науковий керівник – Волошин В.П., д-р техн. наук, проф.) Мета НДР – дослідження біогазової продуктивності Азовського моря і створення ефективної технології та обладнання для отримання біогазу в його акваторії з…

Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України