Результати акредитаційної експертизи

ДВНЗ "ПДТУ" > Інформація > Результати акредитаційної експертизи
 Переклади:
  • Українська
  • Русский
796

2015 рік

2016 рік

Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Машинобудування та матеріалообробка. Металургійне обладнання” 28.01.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Машинобудування та матеріалообробка. Інженерна механіка. Технології машинобудування” 28.01.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Машинобудування та матеріалообробка. Машинобудування 28.01.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами”. 01.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Теплоенергетика”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Ливарне виробництво. Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Металургія”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Металургія чорних металів”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Зварювання”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Технологія та устаткування зварювання”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Транспортні технології”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Обробка металів тиском”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Електротехніка та електротехнології”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Інформатика”. 06.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Фінанси і кредит”. 11.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Консолідована інформація”. 12.02.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Комп’ютерні науки”. 19.05.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Металознавство”. 01.12.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Управління інноваційною діяльністю”. 14.12.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Інструментальне виробництво”. 22.12.2016
Висновок за результатами акредитаційної експертизи “Обробка металів за спецтехнологіями”. 22.12.2016

2017 рік

2018 рік

Висновок за результатами акредитаційної експертизи “бізнес-адміністрування”. 02.05.2018
Висновок за результатами акредитаційної експертизи підготовки за другим (магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 08.11.2018
Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 09.11.2018
Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент » за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 14.11.2018
Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка підприємства» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 14.11.2018
Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електротехнiчнi системи електроспоживання» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 28.11.2018
Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 28.11.2018
Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація та сертифікація» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 29.11.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 29.11.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Металорізальні верстати та
системи» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 29.11.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології машинобудування» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 29.11.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології та устаткування зварювання» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 30.11.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Компьютерное моделирование» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 30.11.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 05.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 05.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Металлургическое оборудование» зі спеціальності 133 «Отраслевое машиностроение» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управление проектами» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Информационные системы и технологии» зі спеціальності 122 «Компьютерные науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інструментальне виробництво» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Логистический менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 06.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Переклад (англійська та німецька мови)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти07.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обработка металлов давлением» зі спеціальності 136 «Металлургия» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 07.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Теплоенергетика” зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 07.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Металургія чорних металіво» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти13.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» зі спеціальності 051 “Економіка” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти13.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» зі спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 14.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Организация международніх перевезень» зі спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 14.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обробка металів за спецтехноогіями» зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 14.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 14.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Переклад (російська та польська мрви)» зі спеціальності 035 “Філологія” спеціалізації 035.034 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська», за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 15.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Транспортні системи» зі спеціальності 275 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 19.12.2018

Висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» зі спеціальності 231 “Соціальна робота” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 20.12.2018

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку