СТАНДАРТЫ СОУ ДВНЗ “ПДТУ”

Діючі Наказ
4.1-01:2016 РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
4.2-02:2018 КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДВНЗ "ПДТУ" 10.04.2018 №53-05
4.2-01:2014 СТАНДАРТИ ДВНЗ «ПДТУ». ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИДАННЯ, ВВЕДЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОБІГУ 20.06.2014 №97-05
4.2-03:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДВНЗ "ПДТУ". ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ 31.03.2017 №59-05
4.2-04:2017 ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ". ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ 31.03.2017 №59-05
4.2-05:2017 СТАНДАРТ ПРО ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ДВНЗ "ПДТУ" 16.05.2017 №88-05
5.5-02:2016 СИСТЕМА КУРАТОРСТВА В ДВНЗ "ПДТУ" 10.08.2016 №99-05
6.2-02:2016 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 25.07.2016 №97-05
6.3-04:2014 РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПДТУ». ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 02.10.2014 №133-05
7.6-06-05 ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ – БАКАЛАВР 24.02.2006 №26-05
7.6-07-05 ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ - МАГІСТР 15.05.2009 №104-05
7.7-05-05 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ. СТРУКТУРА І ФОРМА ПОДАННЯ 15.05.2009 №105-05
7.7-12-05 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 24.02.2006 №26-05
7.7-15:2014 ВИДИ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 02.10.2014 №133-05
7.7-16:2014 НОРМОКОНТРОЛЬ ВИДАНЬ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 02.10.2014 №133-05
7.7-17:2017 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 26.09.2017 №153-05
7.7-18:2017 ВИДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ. НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ 09.10.2017 №162-05

ПОЛОЖЕНИЯ (ПО) ДВНЗ “ПДТУ”

Назва Наказ
4.2-01-06 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ З ВИЗНАЧЕНННЯ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ПДТУ 30.11.2006 №116-05
5.1-02:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 26.02.2016 №26-05
5.1-04:2016 ПРО ПОРЯДОК І ПРОЦЕДУРУ ОБРАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ» 26.02.2016 №26-05
5.1-05:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-06:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ (ІНСТИТУТУ, ФАКУЛЬТЕТУ, КАФЕДРИ) ДВНЗ "ПДТУ" 26.05.2016 №76-05
5.1-08:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДВНЗ "ПДТУ" 12.03.2019 №60-05
5.1-09:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ (НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ) ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №52-05
5.1-10:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРАТ ДВНЗ «ПДТУ» 20.03.2017 №51-05
5.1-11:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКА РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 20.03.2017 №51-05 д2
5.1-03:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ЯКОСТІ ДВНЗ «ПДТУ» 29.01.2019 №21-05 д2
5.1-12:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ
РАДУ ДВНЗ "ПДТУ"
20.03.2017 №51-05
5.1-13:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 23.03.2017 №54-05
5.1-14:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ РАДУ 20.03.2017 №51-05
5.1-15:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ» 29.01.2019 №21-05 д1
5.3-01:2018 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ У ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБОТАХ ЗДОБУВАЧІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 05.11.2018
№153-05
5.5-04:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 10.08.2017 №99-05
5.5-01:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ДВНЗ "ПДТУ" 10.08.2017 №99-05
5.5-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №53-05
5.5-03:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №53-05
5.6-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 25.10.2017
№ 169-05
6.1-01:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШІ ФОРМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ, АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ 04.07.2018
№ 101-05
6.1-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ СТУДЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПРОЖИВАННЯМ У ГУРТОЖИТКАХ ДВНЗ «ПДТУ» 06.09.2017 №137-05
6.2-02:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 25.07.2016 № 97-05
6.2-04-05 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ «ПРОФЕСОР ПДТУ», «ДОЦЕНТ ПДТУ» 24.02.2006 №26-05
6.2-04-06 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНИКУМІВ, ЛІЦЕЇВ І КОЛЕДЖІВ ПДТУ 15.05.2009 №104-05
6.2-05-05 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ „ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР ПДТУ” 15.05.2009 №104-05
6.2-07:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» 16.05.2016 №68-05
6.2-08:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» 16.05.2016 №68-05
6.2-09:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ 08.04.2015 №60-05
6.2-10:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №52-05
6.2-12:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДВНЗ «ПДТУ» 23.03.2017 №54-05
6.2-13:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВУ ПОСАДОВУ ІНСТРУКЦІЮ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ДВНЗ «ПДТУ» 08.04.2019 № 87-05 д2
6.2-14:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ ДВНЗ «ПДТУ» 29.12.18 №188-05 д
6.2-15:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 14.09.2017 №144-05
6.2-16:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТА СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ІНСТИТУТІ ПІДВІЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДВНЗ "ПДТУ"
14.06.2018 №86-05
6.2-17:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ СИСТЕМУ І ПОРЯДОК ОБРАННЯ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018
№103-05
6.2-18:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НЕ Є НАУКОВИМИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-19:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-20:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-21:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОСТЕРІГАЧІВ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-22:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ СПОСТЕРІГАЧІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИБОРАХ РЕКТОРА ДВНЗ «ПДТУ» 10.06.2018 №103-05
6.2-23:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ІЗ ЧИСЛА СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: МАРІУПОЛЬСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖІ ДВНЗ «ПДТУ», ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ В ВИБОРАХ РЕКТОРА 10.06.2018
№ 103-05
6.2-23:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ НА КЕРІВНІ ПОСАДИ В ДВНЗ «ПДТУ» 14.11.2018
№ 159-05
6.2-03:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДВНЗ «ПДТУ» 04.01.2019 №28-05
6.3-01:2014 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧУ РАДУ ДВНЗ «ПДТУ» 02.10.2014 №133-05
6.3-02:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДВНЗ "ПДТУ" 04.11.2015 №145-05
6.3-03:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 04.11.2015 №145-05
6.3-04:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДВНЗ "ПДТУ" 21.03.2017 №53-05
6.3-05:2017 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №52-05
6.3-06:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДВНЗ «ПДТУ» 21.03.2017 №53-05
6.3-07:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДВНЗ «ПДТУ» 23.03.2017 №54-05
6.3-08:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕЛІКІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ, ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» 13.06.2017 №105-05
6.3-09:2019 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДВНЗ «ПДТУ» 08.04.2019 № 87-05 д1
6.5-01:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНІ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ
ТА WEB-САЙТ ДВНЗ "ПДТУ"
25.12.2015
№ 173-05
6.5-02:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО САЙТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015
№ 173-05
6.5-03:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015 №173-05
6.5-04:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО WEB-САЙТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015 №173-05
6.5-05:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДВНЗ "ПДТУ" 25.12.2015 №173-05
6.5-06:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРТАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДВНЗ "ПДТУ" 09.07.2008 №113-05
7.1-01:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ,
ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ, АКАДЕМІЧНІ ВІДПУСТКИ ТА ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»
24.04.2017 №80-05
7.1-02:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ "ПРИАЗОВСЬКОЙ ДЕРЖАВНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 25.10.2017 № 169-05
7.1-03:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 27.03.2018 №49-05
7.4-01:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ У ДВНЗ «ПДТУ» 12.09.2017 №143-05
7.5-03:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
ДВНЗ «ПДТУ»
15.03.2017 №48-05
7.5-04:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДВНЗ "ПДТУ" 17.12.2015 №170-05
7.5-05:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ СПОРТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ ДВНЗ «ПДТУ» 15.03.2017 №48-05
7.5-06:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ ДВНЗ «ПДТУ» 27.06.2017 №112-05
7.5-07:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ПРАКТИКУ СТУДЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 21.06.2018 93-05
7.6-02:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВІ ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ 08.07.2015 №111-05
7.6-03-06 ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ПРОГРАМАМИ В ПДТУ 15.05.2009 №104-05
7.6-18:2015 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ТА ПРОМІЖНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ 08.07.2015 №111-05
7.6-01:2016 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 26.09.2016 №123-05
7.6-04:2017 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ ДВНЗ «ПДТУ» 27.02.2017 №41-05
6.2-02:2018 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «ПДТУ» ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) 14.01.2019 №04-05

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
12.10.2017
Обновлено:
21.03.2019
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України

Повідомити про помилку