ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Економічна вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук. Створена наказ МОН України №820 от 11.07.16 року

ДВНЗ "ПДТУ" > Наука > Спеціалізовані вчені ради > Економічна вчена рада
 Переклади:
 • Українська
 • Русский
2933
 • Спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.
 • Наказ Міністерства освіти та науки України № 820 от 11.07.16 р.
 • Термін каденції 11.07.2016 – 11.07.2019

Склад


Білопольський Микола Григорович

Голова спеціалізованої вченої ради

Білопольський Микола Григорович – доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії економічних наук України, віце-президент Академії регіональних наук України. Автор більш ніж 150 наукових публікацій, є керівником науково-дослідних тем, які виконуються на провідних промислових підприємствах. Ветеран праці. Нагороджений почесною грамотою Кабінета Мінистрів України та пам’ятною медаллю за внесок у реформування налогової політики в Україні, медаллю Жукова, медаллю Туган-Барановського. Підготував більше 15 докторів економічних наук та 40 кандидатів, як провідний вчений внесений до Економічної Енциклопедії України.

Контактний телефон – 44-63-13


Майорова Ірина Миколаївна

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Майорова Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор. Має більш ніж 100 наукових публікацій в спеціалізованих журналах, одну монографію. Підготувала одного здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук. Коло наукових інтересів: маркетинг, міжнародний маркетинг, логістика, сіті логістика, міжнародні перевезення, зовнішньоторговельні транспортні операції, впровадження логістичних підходів до управління житлово-комунальним господарством.

Контактний телефон – 44-61-39


Бессонова Світлана Іванівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Бессонова Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент.

Автор 2-х навчальних посібників, 1 з яких з грифом МОН, співавтор 4 монографій, понад 60 статей. Наукові інтереси пов’язані з проблемами інноваційною та інвестиційною діяльністю промислових підприємств, управлінням процесами ресурсозбереження у виробничій сфері.

Підготувала трьох кандидатів економічних наук.

Контактний телефон – 44-63-13


Захист дисертацій проводиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, Бл. А-1.

Кількість захищених дисертацій всього – 215. З них:

 • кандидатських загалом – 193
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ «ПДТУ» – 108
 • докторських загалом – 22
  • в т. ч. працівниками ДВНЗ ПДТУ – 11

 

Перелік дисертацій

Управління ефективним розвитком організаційної культури підприємств морської галузі

Устинов Роман Георгійович

 • Розміщена на сайті: 2019-02-27
 • Захист дисертації відбудеться: 2019-03-29 10:00

Офіційні опоненти

Жилінська Людмила Олександрівна
доктор економічних наук, доцент
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро)
Щербіна Ольга Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Міністерства освіти і науки України (м. Вінниця)

Стратегічне управління збалансованим розвитком промислового підприємства

Кузьміна Олена Валеріївна

 • Розміщена на сайті: 2019-01-25
 • Захист дисертації відбудеться: 2019-02-27 10:00

Офіційні опоненти

Жилінська Людмила Олександрівна
доктор економічних наук, доцент
Дніпропетровський національний університет залізничого транспорту ім. академіка В.Лазаряна(м.Дніпро)
Чигарьов Дмитро Валерійович
кандидат економічних наук
Страхова компанія «АЗІНКО» (м. Київ)

Управління змінами як інструмент забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств

Яковчук Анастасія Миколаївна

 • Розміщена на сайті: 2018-11-27
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-12-28 10:00

Офіційні опоненти

Горошкова Лідія Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя), професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Філіпішина Лілія Михайлівна
доктор економічних наук (професор)
Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України (м. Первомайськ), керівник інноваційного центру

Сучасна економічна парадигма управління промисловими підприємствами

Сиволап Лариса Анатоліївна

 • Розміщена на сайті: 2018-10-29
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-11-30 10:00

Офіційні опоненти

Савіна Галина Григорівна
доктор економічних наук, професор
Херсонський національний технічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
Логутова Тамара Григорівна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, завідувач кафедри інноватики та управління
Зінченко Олена Антонівна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Кривий Ріг), завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку

Управління трудовим потенціалом промислових підприємств

Мутерко Ганна Миколаївна

 • Розміщена на сайті: 2018-10-29
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-11-30 13:00

Офіційні опоненти

Гринько Тетяна Валеріївна
доктор економічних наук, професор
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро), завідувач кафедри економіки та управління підприємством
Цуркан Михайло Леонідович
кандидат економічних наук
дирекція по персоналу СП Метінвест холдинг, директор по персоналу, м. Маріуполь

Економічний механізм забезпечення конкурентоздатності підприємств водного транспорту

Новікова Крістіна Володимирівна

 • Розміщена на сайті: 2018-09-18
 • Захист дисертації відбудеться: 2018-10-19 08:00

Офіційні опоненти

Анісімова Ольга Миколаївна
доктор економічних наук, професор
Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України (м. Вінниця), завідувач кафедри інформаційних систем управління
Логутова Тамара Григорівна
доктор економічних наук, професор
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (м. Маріуполь), завідувач кафедри інноватики та управління
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку