Состав Учёного совета

 1. Волошин В. С. — голова вченої ради, в.о. ректора університету, д.т.н., професор;
 2. Євченко В. М. — заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент;
 3. Федосова І. В. — вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор; д.пед.н, професор;
 4. Греков С. С. — проректор із забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи;
 5. Дмитрієв В. Ю. — проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, к.пед.н.;
 6. Ленцов І. А. — проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;
 7. Чейлях О. П. — проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор;
 8. Чигарьов В. В. — голова профспілкового комітету, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 9. Азархов О. Ю. — завідувач, кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н.;
 10. Анділахай О. О. — завідувач кафедри технології машинобудування, професор; д.т.н., професор;
 11. Бежан В. А. завідувач кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, доцент; к.т.н.
 12. Бурко В. А. — директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, к.т.н., доцент;
 13. Верескун М. В. — декан факультету інформаційних технологій, д.е.н., доцент;
 14. Висоцька Г. В. — завідувач кафедри перекладу, доцент; к.ф.н., доцент;
 15. Гаращенко І. Л. — студентський декан соціально-гуманітарного факультету, студентка групи РП-17-2;
 16. Гібаленко О. М. — завідувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, професор; д.т.н., доцент;
 17. Голі-Оглу Т. В. — завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, доцент; к.ф.н., доцент;
 18. Голяк А. М. — голова профбюро факультету транспортних технологій, студентка групи ТТ-17;
 19. Гончар В. В. — завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, професор; д.е.н., доцент;
 20. Губенко В. К. — професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики; д.т.н., професор;
 21. Гулаков С. В. — в.о. завідувача кафедри систем автоматизації та електроприводу; д.т.н., професор;
 22. Гусєв Ю. В. — завідувач навчального відділу, к.т.н., доцент;
 23. Єфременко В. Г. — в.о. завідувача кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 24. Жежеленко І. В. — професор кафедри електротехнічних комплексів та систем; д.т.н., професор;
 25. Захаренко Т. О. — начальник загального відділу;
 26. Зімін В. Г. — в.о. завідувача кафедри військової підготовки
 27. Зубарєв О. А. — голова студентського сенату, студент групи ВТ-15;
 28. Зусін В. Я. — професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;
 29. Зюзь В. М. — в.о. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту, доцент; к.н.ф.в. та с., доцент;
 30. Іщенко А. О. — професор кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії; д.т.н., професор;
 31. Капранова Л. Г. — завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 32. Капустін О. Є. — завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, доцент; к.х.н., доцент;
 33. Каргін Б. С. — професор кафедри обробки металів тиском, к.т.н., професор;
 34. Колосок В. М. — завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., доцент;
 35. Кривошеєнко Є. І. — директор Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 36. Крилова Н. І. — завідувач кафедри філософських наук та історії України, доцент; к.і.н., доцент;
 37. Курутіна Н. І. — начальник юридичного відділу;
 38. Кухар В. В. — завідувач кафедри обробки металів тиском, професор; д.т.н., професор;
 39. Лазаренко Л. М. — завідувач кафедри іноземних мов, доцент; к.пед.н., доцент;
 40. Ларіонова С. В. — начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи;
 41. Логутова Т. Г. — завідувач кафедри інноватики та управління, професор; д.е.н., професор;
 42. Любчук О. К. — завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 43. Лямзін А. О. завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, доцент; к.т.н., доцент;
 44. Макуров С.Л. — завідувач кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва, професор; д.т.н., професор;
 45. Малахова В. Є. — студентка групи ПГС-16, голова профбюро факультету машинобудування та зварювання;
 46. Маргуліс М. В. — професор кафедри технології машино-будування, д.т.н., професор;
 47. Марченко І. Ф. — декан соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;
 48. Маслак Г. В. завідувач кафедри транспортних технологій підприємств, к.т.н., доцент
 49. Маслов В. О. — професор кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, д.т.н., професор;
 50. Матвієнко В. М. — завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 51. Меліхов А. А. — завідувач кафедри економіки підприємств, професор; д.е.н., доцент;
 52. Мовчан Г. В. — студентка групи СР-15, голова комісії соціального захисту прав студентів студентської секції профкому;
 53. Моісеєва А. Д. — студентський декан факультету інформаційних технологій, студентка групи БМІ-15;
  54. Омельченко Л. С. — завідувач кафедри фінансів і банківської справи, доцент; к.е.н., доцент;
 54. Пасинкова О. В. — директор науково-технічної бібліотеки;
 55. Пінчук О. К. — начальник відділу дистанційного навчання;
 56. Пірч І. І. — в.о. декана факультету транспортних технологій, к.т.н., доцент;
 57. Роянов В. О. — директор Навчально-наукового інституту металів, д.т.н., професор;
 58. Руських В. П. — в.о. завідувача кафедри металургії чорних металів, доцент; к.т.н., доцент;
 59. Савчук А. В. — голова житлово-побутової комісії студентської секції профкому, студент групи МТ-17;
 60. Сагіров Ю. Г. — декан факультету інженерної та мовної підготовки, к.т.н., доцент;
 61. Саєнко Ю. Л. — декан енергетичного факультету, д.т.н., професор;
 62. Самотугін С. С. — завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, професор; д.т.н., професор;
 63. Саравас В. Є. — в.о. завідувача кафедри електротехнічних комплексів та систем; к.т.н.;
 64. Сахно С. В. помічник ректора, доцент кафедри соціології та соціальної роботи; к.псих.н.;
 65. Святний О. І. — директор Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 66. Сідоров С. С. — голова комісії корпоративного розвитку студентської секції профкому, студент групи У-Тіуз-16
 67. Сімкін О. І. — завідувач кафедри автоматизації і комп’ютер-них технологій, доцент; к.т.н., доцент;
 68. Солошенко П. В. — директор Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;
 69. Степанов В. В. — директор Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 70. Суглобов В. В. — в.о. декана факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., професор;
 71. Тарасюк Л. І. — декан металургійного факультету, к.т.н., доцент;
 72. Ташкінова О. А. завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доцент; к.соц.н.;
 73. Тетерєва С. С. — сенатор енергетичного факультету, студент групи ПТЕ-15;
 74. Хаджинова О. В. — декан економічного факультету, д.е.н., доцент;
 75. Харлашин П. С. — професор кафедри металургії чорних металів, д.т.н., професор;
 76. Холькін О. М. — завідувач кафедри вищої та прикладної математики, професор; д.ф-м.н., професор;
 77. Черненко С. О. — начальник відділу інтелектуальної власності НДЧ;
 78. Чуть І. Ф. — начальник планово-фінансового відділу;
 79. Шабаліна І. Ю. — головний бухгалтер;
 80. Шишкін В. В. — доцент кафедри підйомно-транспортних машин та деталей машин; начальник НДЧ; к.т.н., доцент;
 81. Щепка О. А. — завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 82. Щетинін С. В. — професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва; д.т.н., с.н.с.

Список почетных членов Ученого совета

 1. Белопольський М. Г. — завідувач кафедри обліку та аудиту, професор; д.е.н., професор
 2. Корольов В. П. — професор кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, д.т.н., професор;
 3. Малінов Л. С. — професор кафедри матеріалознавства та перспективних технологій, д.т.н., професор
 4. Парунакян В. Е. — професор кафедри транспортних технологій підприємств, д.т.н., професор
 5. Троцан А. І. -професор кафедри теорії металургійних процесів та ливарного виробництва; д.т.н., професорНормативные докумены Учёного совета


Перечень документов

Перечень документов для кандидатов на должности, которые избираются по конкурсу на заседании ученого совета ГВУЗ «ПГТУ»


Образцы служебных записокОбнародование решений Учёного совета

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
31.05.2017
Обновлено:
19.04.2019
Работаем на будущее! Новый формат сотрудничества бизнеса и образования Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий Мариупольский городской совет Министерство образования и науки Украины

Повідомити про помилку