Профспілковий комітет

ДВНЗ "ПДТУ" > Університет > Структура ПДТУ > Підрозділи університету > Профспілковий комітет
 Переклади:
 • Українська
 • Русский
1476

Чигарьов Валерій Васильович

голова профспілкового комітету ПДТУ, професор, д.т.н., завідувач кафедри «Металургія і технологія зварювального виробництва».
Контакти, e-mail: chigarew07@gmail.com

Сьогодні до складу профспілкової організації входять десять факультетів, три технікуми, адміністративно-господарський відділ, науковий відділ, де працюють профспілкові бюро, голови яких входять до складу профкому і профактиву, у студентських академічних групах обрані профгрупорги. У профкомі створені і працюють комісії: організаційно-масова, комісія із соціального захисту трудящих, комісія соцстрахування, комісія охорони праці і техніки безпеки, комісія контролю виконання постанов профкому і навчання профактиву, культурно-масова і спортивно-масова комісії.

Разом із адміністрацією профком вирішує питання організації навчального процесу в сучасних умовах. На загальних засіданнях вирішуються питання зміцнення матеріальної бази, організації відпочинку співробітників і студентів, працює студентський клуб, вітальня для пенсіонерів, спортивні секції. Постійно ведеться контроль виконання колективного договору, проводиться робота серед дітей співробітників (допомога першокласникам, організація конкурсу “Дитячого малюнку”, Новорічні ранки).  

Починаючи з 1929-1930 навчального року в СРСР пройшла реформа вищої освіти. З цього часу технікуми почали готувати спеціалістів середньої кваліфікації, а інститути – вищої. З найбільш укомплектованою навчальною і матеріальною базою технікуми реорганізовували в інститути. Так був реорганізований і Маріупольський робочий металургійний технікум. У 1930 році він став вечірнім металургійним інститутом. З вересня 1939 року у Маріупольському металургійному інституті була відкрита денна форма навчання. З жовтня 1941 і до 6 грудня 1943 року у зв’язку з окупацією міста німцями інститут не працював. Після визволення Маріуполя радянськими військами 10 вересня 1943 року зруйновані спорудження інституту почали відновлювати. На 1 січня 1944 року в інститут було зараховано 124 студенти: на денне відділення – 84, на вечірнє – 40. Через відсутність приміщень заняття почалися 2 лютого 1944 року.

20 квітня у 1944 році була створена студентська профспілкова організація, яка поєднала 73 члени спілки. Головою профкому студентської профспілкової організації був обраний студент другого курсу групи 4М-10Т А.М. Цекелек.

Профспілкова організація співробітників була створена 24 серпня у 1944 році і нараховувала 29 викладачів і 38 співробітників. Головою місцевого комітету профспілкової організації був обраний в.о. завідувача кафедри теоретичної механіки, старший викладач Дем’ян Іванович Богданов.

Основним напрямком роботи колективу і профспілкових організацій було створення і організація навчального процесу у післявоєнний час. Інститут переїхав з Іллічівського району у центр міста на вул. Апатова, 115.

У 1948 році було змінено назву міста, змінив назву і інститут, який до самого 1989 року мав назву Ждановський металургійний інститут. Шли роки, змінювалися профспілкові лідери, удосконалювалася профспілкова робота. У 1959 році з 1 липня організується спортивно-оздоровчий табір у селищі Юріївка, першим начальником якого призначується голова профкому В.І. Калашников. Профспілкова організація вирішує питання організації відпочинку співробітників та студентів. Активно працює художня самодіяльність, вдосконалюється соціалістичне змагання. Проводиться велика лекційна робота серед населення за місцем проживання і в аудиторіях інституті, організується показ кінофільмів, проводяться спортивні змагання.

У 1990 році в інституті організується нова форма роботи профспілкової організації на основі колективного договору з адміністрацією, що на сьогодні є основним документом роботи вузу і суспільних організацій.

У 1993 році Маріупольський металургійний інститут реорганізований у Приазовський державний технічний університет. Рішенням загальної конференції співробітників і студентів 17 березня у 2000 році профспілкові організації були об’єднані, і утворився об’єднаний профспілковий комітет університету.

З 1986 року профком очолює професор, д.т.н., завідувач кафедри “Металургія і технологія зварювального виробництва”, почесний доктор Донбаської державної машинобудівної академії, академік Академії інженерних наук України і Міжнародної кадрової академії Валерій Васильович Чигарьов.

Профспілкова організація нашого навчального закладу завжди стоїть на сторожі інтересів співробітників і студентів, захищає їх права і сприяє повноцінному розвитку взаємозв’язків з іншими суспільними організаціями і адміністрацією вузу.Постанови з`їзду, конференції, пленумів, президіїЧигарьов Валерій Васильович

голова профспілки ПДТУ

Ларіонова Світлана Василівна

заступник голови ПС ПДТУ з роботи зі студентами

Голови комісій профспілки ПДТУ

Солошенко Павло Васильович

заступник голови ПС ПДТУ, голова комісії з соціального захисту трудящих

Балашова Олена Леонідівна

секретар ПС ПДТУ, голова організаційно-масової комісії

Водзянскій Віктор Володимирович

голова комісії з охорони праці

Півень Наталя Миколаївна

голова культурно-масової комісії

Пашанін Сергій Олександрович

голова комісії з інформаційної роботи та навчання профактиву

Кучерява Юлія Олександрівна

відповідальна за роботу з молодими фахівцями

Голови профбюро факультетів, відділів, коледжів та ліцею ДВНЗ “ПДТУ”

Гладких Валентина Василівна

голова профбюро адміністративно-управлінського підрозділу (АУП)

Важнікова Світлана Володимирівна

голова профбюро адміністративно господарського відділу (АГВ)

Шелест Галина Юріївна

голова профбюро соціально-гуманітарного факультет

Шапіро-Нікітін Дмитро Євгенович

голова профбюро металургійного факультету

Бочарова Олена Анатоліївна

голова жіночої ради, голова механіко-машинобудівного факультету

Гречана Вікторія Володимирівна

голова організаційно-масової комісії, голова профбюро факультету інформаційних технологій

Кіркіна Валентина Іванівна

голова профбюро факультету транспортних технологій

Патошіна Галина Миколаївна

голова профбюро економічного факультету

Нижельска Юлія Петрівна

голова профбюро енергетичного факультету

Бударіна Яна Василівна

голова профбюро факультету інженерно-мовної підготовки

Ляленкова Людмила Анатоліївна

голова профбюро маріупольського коледжу ПДТУ

Філіппова Ольга Віліевна

голова профбюро машинобудівного коледжу

Петергера Євген Володимирович

голова профбюро механіко-металургійного коледжу
 

Кольбік Олена Григорівна

секретар комісії соцстраху
  

Студентська профспілкова організація була створена 20 квітня 1944 року. У свій час її очолювали: А.М. Цекелек, Л.Т. Беленко, П.І. Балтруконіс, В.А. Савенко, А.Ф. Шимко, Ю.Ф. Санніков, В.І. Калашников, В.Є. Куліш, Г.Н. Гужва, В.І. Юрков, І.І. Сичов, В.В. Чигарьов, О.О. Адарюков, Г.К. Дорожко, Ю.В. Зуєв, О.П. Чейлях, С.С. Греков, О.П. Балаба.

Світлана Ларіонова

Світлана Ларіонова

З 2004 року студентську секцію профкому очолює Світлана Ларіонова.Що ж таке сьогодні студентська секція профкому ПДТУ? Це найчисельніша молодіжна спілка університету, кількість членів профсоюзу з технікумами, що входять до складу, приблизно шість тисяч людей, з яких майже чотири тисячі – студенти нашого університету. Головною метою діяльності профкому є захист соціальних прав студентів, забезпечення необхідних умов для навчання, відпочинку, культурного та естетичного виховання студентів, пропаганди здорового способу життя, розвитку самоврядування. З цією метою у 1996 році на основі профкому було створено студентський Сенат, який зараз є досить розвиненою незалежною організацією.

До складу студентської секції профкому ПДТУ входять голови профбюро 9-ти факультетів, голови комісій (інформаційної, захисту соціальних прав студентів, організаційно-масової, спортивної, охорони здоров’я, житлово-побутової, а також студентського контролю), голова студентської ради гуртожитку №2.

Зв’язок студентської молоді університету зі студентами інших навчальних закладів України зміцнюється завдяки договорам щодо обміну студентами з профкомами студентів інших ВУЗів. Зараз налагоджений обмін студентами з Ужгородським національним університетом, Львівським національним університетом імені І.Я. Франка та НТУ «Львівська політехніка». Десь приблизно сто студентів и аспірантів щорічно мають можливість відвідувати Ужгород, Львів та Карпати.

Студенти ПДТУ мають можливість оздоровитися у санаторії-профілакторії протягом усього навчального року, до того ж сплачуючи усього 10% від суми путівки.

Також профком ПДТУ є відповідальним за організацію пільгового оздоровлення співробітників на базі СОТ «Олімп», сел. Юр`євка, де щорічно мають можливість оздоровитися 350 студентів і 200 співробітників нашого університету.

Велику увагу приділяє студентська секція профкому соціально-незахищеним категоріям студентів (сиротам, інвалідам, чорнобильцям).

Хотілось би зазначити, що студентська секція профкому завжди буде радіти студентам, у яких є організаторське покликання і яким подобаються різноманітні заходи. Тут завжди раді чути усілякі (навіть, на перший погляд божевільні!) ідеї і завжди підкажуть, як найскоріше втілити їх в життя!

Отже, чекаємо на Вас саме зараз, і будьте впевнені – ми обов’язково знайдемо спільну мову!
Prof.com- завжди з тобою!

У нас ти можеш:

 • дізнатися про свої права
 • заявити про їх порушення
 • отримати кімнату в гуртожитку
 • оформити міжнародний студентський квиток ISIC
 • отримати путівку до санаторію-профілакторію ПДТУ та студентського табору «Олімп»
 • отримати матеріальну допомогу
 • поїхати за профобміном до Ужгорода, Львова, Карпат
 • брати участь в профспілковій новорічній лотереї
 • допомогти в організації благодійних акцій
 • вдосконалити в собі лідерські навики
 • научитися працювати в команді
 • втілювати у життя свої ідеї
 • самореалізовуватися
 • стати волонтером
 • знайти нових друзів

Ми на Facebook: https://www.facebook.com/groups/profcompstu/

Наша адреса: вул. Університетська, 7, м. Марiуполь, 87555, Україна, ауд.5.225, тел.: (0629) 44 65 02
Наш сайт: http://pstu-prof.com

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку