ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Кафедра вищої та прикладної математики забезпечує підготовку за двома спеціальностями:

 • Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
  • Спеціальність: 014 Середня освіта (математика)
  • Освітня програма: Математика
  • Професійна кваліфікація: Учитель математики
  • Освітня кваліфікація: бакалавр середньої освіти (математика)
  • (Термін навчання 3 роки 10 місяців)
 • Галузь знань: 11 Математика та статистика
  • Спеціальність: 113 Прикладна математика
  • Освітня програма: Комп’ютерне моделювання
  • Освітня кваліфікація: бакалавр прикладної математики
  • (Термін навчання 3 роки 10 місяців)
  • магістр (термін навчання 1 рік і 4 місяці)

Завідувач кафедри: Холькін Олександр Михайлович


Контакти

 • Телефон: +38 (0629-44) 64-84

Колектив

Холькін Олександр Михайлович

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти
Телефон

Історична довідка

Кафедра вищої математики заснована в 1944-1945 році. Її створення було обумовлене необхідністю організації навчального процесу з вищої математики для підготовки інженерів-металургів у Маріупольському металургійному інституті. Потреба в інженерах на той час постійно зростала, промисловість і економіка потребували фундаментальних наукових досліджень. Тоді на кафедрі працювали три викладачі, обов’язки зав. кафедрою виконував доц. Добровольський Є.І. В різний час кафедрою керували талановиті педагоги і вчені, такі як Богданов Д.І., Капранов В.П., Рудаков В.П. Впродовж майже 30 років кафедру очолював доктор економічних наук, професор Сударєв В.П. З 2000 р. по 2010 р. кафедрою керував доктор фізико-математичних наук, професор Коляда Ю.Є. На даний момент кафедрою завідує професор Холькін Олександ Михайлович. На кафедрі працюють 11 викладачів, з них 1 доктор наук і 6 кандидатів. За час існування кафедри підготовлені і захищені 3 докторські дисертації (Сударєв В.П., Коляда Ю.Є. та Холькін О.М.), а також 20 кандидатських. Зараз над докторською дисертацією працює доцент Буланчук Г. Г.

Напрямки роботи

Кафедра вищої та прикладної математики є одночасно загальноосвітньою та випускаючою. Кафедра забезпечує безперервну математичну підготовку для всіх технічних та економічних спеціальностей ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Читаються наступні дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей», «Математична статистика», «Математичне програмування», «Економетрія», «Дослідження операцій», «Економіко-математичне моделювання».

Для спеціальності «Прикладна математика» кафедра веде всі дисципліни математичного блоку:

 • Математична логіка та теорія алгоритмів;
 • Дискретна математика;
 • Математичний аналіз;
 • Диференційні рівняння;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Рівняння математичної фізики;
 • Іінтегральні рівняння;
 • Варіаційне числення та методи оптимізації та ін.

Студенти кафедри, окрім фундаментальної математичної підготовки, отримують навички створення математичних моделей, розв’язку задач у галузях економіки, механіки, гідродинаміки, розробки математичного забезпечення, необхідного при створенні нових зразків техніки.

Розроблена система дистанційного навчання студентів курсу вищої математики у програмній оболонці «MOODLE». На кафедрі проводиться робота з обдарованою студентською молоддю (студентські олімпіади і науково-дослідницька робота) і школярами міста (підготовчі заняття, робота з обдарованими учнями в рамках школи «Юний математик» та Малої академії наук).

Міжнародні зв’язки

Кафедра вищої та прикладної математики співпрацює з іншими учбовими закладами України, країн СНД, Західної Європи. Більшість викладачів кафедри виступають з науковими доповідями на міжнародних наукових конференціях.

Конкурентоспроможність випускників

Після отримання дипломів бакалавра та магістра, випускники можуть працювати

 • математик-програміст;
 • математик-аналітик з дослідження операцій;
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор системи;
 • інженер-програміст;
 • програміст бази данних;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • системний аналітик;
 • викладач в технікумах, ліцеях та вищих навчальних закладах;
 • викладач математики;
 • вчитель математики і інформатики;
 • продовжувати навчання в закордонних вишах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
17.11.2017
Обновлено:
26.11.2018
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку