ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


На кафедрі здійснюється підготовка

 • бакалаврів (спеціальність 136 «Металургія», термін навчання – 4 роки),
 • спеціалістів (спеціалізація «Металургія чорних металів»: спеціалізації «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів» і «Електрометалургія сталі», термін навчання – 1  рік),
 • магістрів (спеціалізація «Металургія чорних металів», спеціалізація «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів», термін навчання – 1,5 роки);
 • бакалаврів (спеціальність 136 «Ливарне виробництво», термін навчання – 4 роки),
 • спеціалістів (спеціалізація «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технології дизайнерського та художнього литва», термін навчання – 1 рік),
 • магістрів (спеціалізація «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технології дизайнерського та художнього литва», термін навчання – 1,5 роки)

за денною, заочною, дистанційною формами та екстернатом.

На кафедрі діє аспірантура та докторантура.

Завідувач кафедри: Тарасюк Леонід Іванович

Документи:


Контакти

 • Телефон: +38 (0629) 44-65-54

Відкрити на мапі

Колектив

Тарасюк Леонід Іванович

Контакти
Електронна пошта
Телефон

Історична справка

16 вересня 2014 року згідно наказу ректора №124-05 металургійний факультет було реорганізовано. На разі, до кафедри «Теорія металургійних процесів» була приєднана кафедра «Технології і комп’ютерізації ливарного виробництва» і утворена кафедра «Теорія металургійних процесів і ливарного виробництва». Тож тепер кафедра складається із двох секцій: секції теорії і практики підвищення якості сталі та секції ливарного виробництва. Кожна з секцій кафедри мала власний історичний розвиток, починаючи з 1944 року.

Так, кафедра теорії металургійних процесів заснована в 1944 році.

Першим завідуючим кафедрою був кандидат технічних наук, доцент Семен Якович Скобло, випускник Дніпропетровського металургійного інституту, який з 1949 року по 1959 рік був також деканом металургійного факультету, а пізніше – проректором Маріупольського металургійного інституту з наукової роботи. В 1970 році на кафедрі була організована підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру.

З 2009 року кафедру «Теорія металургійних процесів» очолює доктор філософії (PhD), кандидат технічних наук, доцент Леонід Іванович Тарасюк. До нього протягом багатьох років кафедрою завідував Євгеній Олександрович Казачков, доктор технічних наук, почесний професор Приазовського державного технічного університету.

Кафедра має ряд лабораторій. Крім традиційних лабораторій фізичної хімії, теорії металургійних процесів, корозії і захистів металів на кафедрі створена лабораторія моделювання фізико-хімічних процесів і комп’ютерного моделювання. Успішно функціонує лабораторія електрометалургії сталі. В даній лабораторії представлений єдиний в Україні діючий макет сучасного електросталеплавильного цеху, установка електрошлакової переплавки, піч Тамана і інше плавильне устаткування для проведення експериментальних робіт. 

Кафедра ливарного виробництва в Маріупольському металургійному інституті була відкрита в 1944 році. Її основне призначення полягало у викладанні загального курсу «Ливарне виробництво» для студентів металургійних і технологічних спеціальностей. Пізніше кафедра була реорганізована в кафедру технології металів і організації виробництва, де почалася підготовка інженерів-металургів за фахом «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів». В червні 2002 року кафедра одержує назву «Технологія і комп’ютеризація ливарного виробництва». Таким чином кафедра проіснувала до 2014 року.

Напрямки работы

Основний науковий напрям роботи секції теорії і практики підвищення якості сталі був заснований і отримав розвиток завдяки працям першого зав. кафедрою, доцента С.Я. Скобло і професора Є.О. Казачкова.
На цій секції кафедри проводяться дослідження фізико-хімічних процесів окислення домішок в сталеплавильній ванні, вивчення закономірностей поведінки кисню в сталеплавильній ванні при випуску і розливанні сталі, а також інші науково-дослідні роботи. Результати досліджень неодноразово докладалися на міжнародних, всесоюзних і регіональних симпозіумах, конференціях, семінарах.

Враховуючи важливість для країни і, зокрема, для Маріуполя проблем, викликаних гострою необхідністю утилізації величезної кількості промислових відходів, професори Є.О. Казачков та А.В. Остроушко очолили в 2000 році Інститут ресурсозбереження ПДТУ, який займався рішенням вказаних проблем.

За результатами науково-дослідних робіт, виконаних на кафедрі, протягом 60 років було видано 2 монографії, більше 500 статей, отримано понад 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Ученими секції кафедри сконструйовані, виготовлені і функціонують унікальні установки для зміни в’язкості металевих і шлакових розплавів. Наукові лабораторні установки широко використовуються при виконанні студентами лабораторних, курсових і дипломних робіт.
Виробничу практику студенти проходять у ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «Азовмаш».

На секції ливарного виробництва ведеться постійний розвиток і вдосконалення навчально-лабораторної бази з художнього і ювелірного литва. Секція кафедри має свій комп’ютерний клас для проведення лекційних і практичних занять. За час свого існування кафедрою було підготовлено понад 2500 металургів-ливарників.Ведеться постійний розвиток і вдосконалення навчально-лабораторної бази з художнього і ювелірного литва.

Найважливішими напрямами роботи секції кафедри є розробка і впровадження у виробництво прогресивних технологій лиття, направлених на поліпшення його якості. В межах цих напрямів виконуються теоретичні і прикладні роботи:

 • розробка теорії рідкого стану металевих розплавів і впровадження способів поліпшення якості відливів;
 • вивчення наукових і технологічних основ підвищення якості відливок та безперервного лиття шляхом комплексного мікролегування;
 • вивчення умов експлуатації, напруженого стану відливів змінного металургійного устаткування, упровадження їх раціональних конструкцій і способів збільшення експлуатаційного терміну;
 • дослідження і розробка нових формувальних сумішей та інше.

Міжнародні зв’язки

Протягом всієї історії розвитку кафедри секція теорії і практики підвищення якості сталі здійснює широку міжнародну співпрацю. Одним з її напрямів є надання допомоги країнам, що розвиваються, в підготовці національних кадрів. Професори кафедри читають курси лекцій у вузах Індії, Єгипту. Викладачі і наукові співробітники кафедри неодноразово відправлялися за рубіж для проходження наукового стажування, виступали на міжнародних науково-технічних конференціях в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Югославії, Китаї.

Наукові стажування співробітників кафедри в Китаї стали базою регулярної наукової співпраці з кафедрами металургійного профілю інститутів і університетів Китаю.

Водночас секція ливарного виробництва співпрацює з НДІ і вузами України та Росії, проводяться спільні наукові розробки з компанією КМК «Зварювальні матеріали»,  Міжнародним інститутом дослідження сталі  (м. Ухань, Китай) щодо мікролегування сталі порошковими дротами з комплексними наповнювачами. Китайська делегація не раз відвідувала ДВНЗ «ПДТУ». Викладачі кафедри запрошуються до вузів і на металургійні підприємства Китаю для читання лекцій фахівцям.

Конкурентноспроможність випускників

Програми підготовки фахівців і магістрів орієнтовані на їх подальшу роботу на підприємствах металургійного, машинобудівного профілю міста Маріуполя і інших міст України, а також на роботу в науково-дослідних інститутах і організаціях різних форм власності.

Випускники секції теорії і практики підвищення якості сталі кафедри, які захистили дипломи на «відмінно», можуть бути рекомендований для продовження навчання в аспірантурі з метою підготовки кандидатських дисертацій за фахом «Металургія чорних, кольорових металів і спеціальних сплавів» та поповнення резерву професорсько-викладацького складу ПДТУ.

85-90 % випускників секція ливарного виробництва кафедри щорічно працевлаштуються за фахом. Багато хто з них отримав науковий  ступінь і вчене звання. Для працевлаштування випускників кафедри постійно є вакансії на підприємствах ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «Азовелектросталь», ВАТ «Азовмаш», ТОВ «СРЗ», ПрАТ «ДЕМЗ» (м. Донецьк), Новогорлівський машинобудівний завод, Миколаївський суднобудівельний завод і на інших підприємствах України. Багато випускників секції ливарного виробництва кафедри займали і займають зараз керівні посади на підприємствах і в органах самоврядування України, а також в Грузії, Білорусії, Польщі, Німеччині, Пакистані, Алжирі, Афганістані, Нігерії, Мадагаскарі, країнах Латинської Америки і інших державах. Секція ливарного виробництва кафедри має тісні наукові зв’язки Міжнародним інститутом дослідження сталі (м.Ухань, Китай).

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
10.07.2017
Обновлено:
23.11.2018
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку