ДВНЗ "ПДТУ"

Меню сайта


Пошук


Кафедра «Матеріалознавство та перспективні технологій» здійснює підготовку в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр – спеціальність 132 «Матеріалознавство», освітня програма «Матеріалознавство» (термін навчання – 3 роки 10 міс.);
  • магістр — спеціальність 132 «Матеріалознавство», освітня програма «Матеріалознавство» (термін навчання – 1 рік 4 мес.)

Кафедра проводить роботу з підготовки нової магістерської програми «Матеріалознавство, комп’ютерний дизайн та експертиза матеріалів».

Викладачі кафедри МтаПТ мають наукові ступені та вчені звання, з яких: 4 доктора технічних наук, професора; 7 кандидатів технічних наук, доцента; 1 кандидат технічних наук, старший викладач.

На кафедрі через аспірантуру та докторантуру ведеться підготовка кандидатів наук (докторів філософії) та докторів технічних наук.

Документи:


Контакти

  • Телефон: +38 (0629) 44-65-20

Відкрити на мапі

Колектив

Гаврилова Вікторія Григорівна

завідувач кафедри матеріалознавства та перспективних технологій

Контакти
Телефон

Склад

Чейлях Олександр Петрович

  • Науковий керівник кафедри матеріалознавства та перспективних технологій ПДТУ
  • Проректор з науково-педагогічної роботи

доктор технічних наук, професор

Історична довідка

Кафедра заснована у 1935 році групою фахівців з металознавства і термообробки металургійного заводу ім. Ілліча, яку очолював кваліфікований заводський інженер П.М. Донцов. Першим завідувачем кафедри був О.В. Лопатін, автор термокінетичних діаграм, визнаних вченими всього світу. З 1940 року кафедру очолював М.М. Сирота – видатний учений, який пізніше став академіком національної Академії наук Білорусі, директором фізико-технічного інституту у м. Мінськ. Після війни керівниками кафедри були відомі вчені А.М. Широков, Г.Т. Фомін, В.Ф. Зубарьов. Великий внесок у розвиток кафедри зробив професор К.Н.

Соколов – автор багатьох підручників, за якими навчалися та продовжують навчатися декілька поколінь студентів. З 1978 року по 2009 рік завідувачем кафедри був професор, доктор технічних наук Ф.К. Ткаченко – видатний вчений, який створив на кафедрі свою наукову школу. З жовтня 2009 року кафедрою керував професор, доктор технічних наук, проректор ПДТУ з науково-педагогічної роботи О.П. Чейлях.

У січні 1992 р. кафедру було розділено у зв’язку з відкриттям нового напрямку навчання «Матеріалознавство» і нову кафедру протягом 24 років очолював професор, доктор технічних наук Л.С.Малінов, який є керівником наукової школи «Метастабільний аустеніт».

У вересні 2016 році, за наказом ректора, знов відбулося об’єднання обох кафедр під новою назвою «Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій», яка працює під науковим керівництвом професора, доктора технічних наук Олександра Петровича Чейляха.

Усі викладачі кафедри мають вчені звання і наукові ступені. На кафедрі працюють 4 професори, доктори технічних наук і 7 доцентів, кандидатів технічних наук.

Кафедра має сучасні лабораторії металографії, термічної обробки, порошкового матеріалознавства, електронної мікроскопії, фізики металів та фізичних властивостей, механічних випробувань та комп’ютерний клас, обладнання до яких отримане за кошти Євросоюзу у рамках міжнародного освітнього проекту по інженерному матеріалознавству TEMPUS “MMATENG”. За вказаним проектом створено дослідницький центр Material Engineering Service-Office (MESO) з розвинутою інфраструктурою, який входить до Єдиного Європейського Підприємницького Центру «MESO».

За майже 82 роки роботи на кафедрі матеріалознавства та перспективних технологій підготовлено 72 кандидата та 7 докторів наук, понад 3200 спеціалістів, у тому числі для більш ніж 23 країн світу.

Напрями роботи

Основні наукові напрями роботи кафедри:

  • розробка теоретичних основ легування і мікролегування конструкційних сталей;
  • розробка багатофункціональних економнолегованих метастабільних сталей та чавунів з підвищеними експлуатаційними властивостями і технологій зміцнення;
  • розробка технологій термічного і термомеханічного зміцнення сталевого прокату, деталей конструкцій та інструменту;
  • підвищення якості існуючих і розробка нових видів металопродукції металургійних комбінатів;
  • розробка матеріалів для наплавлення поверхні деталей.

Співробітники і студенти щорічно виконують держбюджетні науково-дослідні роботи з фінансуванням Міністерства освіти і науки України, а також ряд госпдоговірних робіт, які мають важливе значення для промисловості. Кафедра тісно співпрацює з дослідницькими і виробничими підрозділами ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовмаш», ТОВ «Метинвест-МРМЗ», ТОВ “МАГМА”, ПАТ «Каучук», ТОВ «Кройц-ЮА», ВАТ «Херсонський завод карданних валів», Бердянський завод «Південгідромаш» та багатьма іншими.

Міжнародні зв’язки

Кафедра здійснює співробітництво та обмін науково-технічною інформацією з колегами із Білорусі (Фізико-технічний інститут національної Академії наук Білорусі), Канади (Університет «Concordia», м. Монреаль), Японії (Інститут технології, м. Муроран), Польщі (Науково-дослідний інститут точної механіки, м. Варшава, «Сілезький технологічний університет», м. Катовиці, «Краківська політехніка ім. Т. Костюшко»), Хорватії (Технічний університет, м. Рієка), з Міжнародною Федерацією з термічної обробки та інженерії поверхні (м. Лондон), з Єгипетським суспільством з термічної обробки (м. Каїр). При кафедрі працює міжнародний навчально-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали та наукомісткі технології їх отримання й зміцнення» сумісно з Фізико-технічним інститутом м. Мінськ (Білорусь), Україно-Японський навчально-науковий центр «Нові функціональні матеріали і технології їх отримання та зміцнення» м. Муроран (Японія).

Кафедра протягом 3-х років (з 2014 по 2017 р.) активно приймала участь у Міжнародному освітньому проекті з реформування навчальних програм TEMPUS «MMATENG» «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври, магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу». До проекту входили ВНЗ з Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю, України та Росії. Завдяки проекту студенти спеціальності навчаються за модернізованими європейськими програмами, а наші випускники мають змогу отримати диплом, визнаний країнами Європейського Союзу.

З 2018 року кафедра матеріалознавства та перспективних технологій увійшла до складу колективу виконавців нового освітнього проекту Erasmus+ «BioART» по розробці і впровадженню пілотної навчальної програми «Штучні імпланти» в рамках підготовки бакалаврів та магістрів із напрямку «Біомедична інженерія». Ця програма буде враховувати досвід кращих університетів Іспанії, Бельгії, Австрії, Польщі і Ізраїлю.  Проект буде реалізовуватися впродовж 2018-2020 років, загальне фінансування – майже 1 млн. євро. В ньому приймають участь вісім ВНЗ Європи і Ізраїлю, а також п’ять українських ВНЗ.

Конкурентноспроможність випускників

Випускники кафедри отримують роботу на підприємствах України, у тому числі у ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовмаш», ТОВ «Метинвест-МРМЗ», ТОВ “МАГМА”, у закордонних фірмах, що займаються випуском, реалізацією та сертифікацією продукції. Випускники кафедри працюють:

За час роботи кафедрою підготовлено більше 3000 фахівців, які успішно працюють на підприємствах України і за її межами: в Росії, Білорусі, Молдові, Польщі, Болгарії, Німеччині, на Кубі, та ін. Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах міста Маріуполя, Донецької області та успішно працюють викладачами та науковцями у ПДТУ та у ВНЗ інших країн.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
10.07.2017
Обновлено:
14.05.2019
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку