Вчена рада

ДВНЗ "ПДТУ" > Університет > Вчена рада
 Переклади:
 • Українська
 • Русский
2057

Вчена рада фото


Склад Вченої ради

 1. Волошин В. С. – голова вченої ради, в.о. ректора університету, д.т.н., професор;
 2. Євченко В. М. – заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент;
 3. Федосова І. В. – вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор; д.пед.н, професор;
 4. Грєков С. С. – проректор із забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи;
 5. Дмитрієв В. Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, к.пед.н.;
 6. Ленцов І. А. – проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;
 7. Чейлях О. П. – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор;
 8. Чигарьов В. В. – голова профспілкового комітету, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 9. Азархов О. Ю. – завідувач, кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н.;
 10. Анділахай О. О. – завідувач кафедри технології машинобудування, професор; д.т.н., професор;
 11. Бежан В. А. завідувач кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, доцент; к.т.н.
 12. Бурко В. А. – директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, к.т.н., доцент;
 13. Верескун М. В. – декан факультету інформаційних технологій, д.е.н., доцент;
 14. Висоцька Г. В. – завідувач кафедри перекладу, доцент; к.ф.н., доцент;
 15. Гібаленко О. М. – завідувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, професор; д.т.н., доцент;
 16. Голі-Оглу Т. В. – завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, доцент; к.ф.н., доцент;
 17. Гончар В. В. – завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, професор; д.е.н., доцент;
 18. Губенко В. К. – професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики; д.т.н., професор;
 19. Гулаков С. В. – в.о. завідувача кафедри систем автоматизації та електроприводу; д.т.н., професор;
 20. Гусєв Ю. В. – завідувач навчального відділу, к.т.н., доцент;
 21. Єфременко В. Г. – в.о. завідувача кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 22. Жежеленко І. В. – професор кафедри електротехнічних комплексів та систем; д.т.н., професор;
 23. Захаренко Т. О. – начальник загального відділу;
 24. Золотніцька О. Г. сенатор факультету транспортних технологій, студентка групи ПТ-15
 25. Зусін В. Я. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;
 26. Зюзь В. М. – в.о. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту, доцент; к.н.ф.в. та с., доцент;
 27. Іщенко А. О. – професор кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії; д.т.н., професор;
 28. Капранова Л. Г. – завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 29. Капустін О. Є. – завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, доцент; к.х.н., доцент;
 30. Каргін Б. С. – професор кафедри обробки металів тиском, к.т.н., професор;
 31. Колосок В. М. – завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., доцент;
 32. Кривошеєнко Є. І. – директор Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 33. Крилова Н. І. – завідувач кафедри філософських наук та історії України, доцент; к.і.н., доцент;
 34. Курутіна Н. І. – начальник юридичного відділу;
 35. Кухар В. В. – завідувач кафедри обробки металів тиском, професор; д.т.н., професор;
 36. Лазаренко Л. М. – завідувач кафедри іноземних мов, доцент; к.пед.н., доцент;
 37. Ларіонова С. В. – начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи;
 38. Логутова Т. Г. – завідувач кафедри інноватики та управління, професор; д.е.н., професор;
 39. Любчук О. К. – завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 40. Лямзін А. О. завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, доцент; к.т.н., доцент;
 41. Макуров С.Л. – завідувач кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва, професор; д.т.н., професор;
 42. Малахова В. Є. – студентка групи ПГС-16, голова профбюро факультету машинобудування та зварювання;
 43. Маргуліс М. В. – професор кафедри технології машино-будування, д.т.н., професор;
 44. Марченко І. Ф. – декан соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;
 45. Маслак Г. В. завідувач кафедри транспортних технологій підприємств, к.т.н., доцент
 46. Маслов В. О. – професор кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, д.т.н., професор;
 47. Матвієнко В. М. – завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 48. Меліхов А. А. – завідувач кафедри економіки підприємств, професор; д.е.н., доцент;
 49. Мєхінті Пилип Оладеле Амос голова студентського сенату, студент групи ІВ-17-М
 50. Мовчан Г. В. – студентка групи СР-15, голова комісії соціального захисту прав студентів студентської секції профкому;
 51. Омельченко Л. С. – завідувач кафедри фінансів і банківської справи, доцент; к.е.н., доцент;
 52. Пасинкова О. В. – директор науково-технічної бібліотеки;
 53. Пінчук О. К. – начальник відділу дистанційного навчання;
 54. Пірч І. І. – в.о. декана факультету транспортних технологій, к.т.н., доцент;
 55. Роянов В. О. – директор Навчально-наукового інституту металів, д.т.н., професор;
 56. Руських В. П. – в.о. завідувача кафедри металургії чорних металів, доцент; к.т.н., доцент;
 57. Сагіров Ю. Г. – декан факультету інженерної та мовної підготовки, к.т.н., доцент;
 58. Саєнко Ю. Л. – декан енергетичного факультету, д.т.н., професор;
 59. Самотугін С. С. – завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, професор; д.т.н., професор;
 60. Саравас В. Є. – в.о. завідувача кафедри електротехнічних комплексів та систем; к.т.н.;
 61. Сахно С. В. помічник ректора, доцент кафедри соціології та соціальної роботи; к.псих.н.;
 62. Святний О. І. – директор Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 63. Сімкін О. І. – завідувач кафедри автоматизації і комп’ютер-них технологій, доцент; к.т.н., доцент;
 64. Солошенко П. В. – директор Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;
 65. Степанов В. В. – директор Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 66. Суглобов В. В. – в.о. декана факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., професор;
 67. Тарасюк Л. І. – декан металургійного факультету, к.т.н., доцент;
 68. Ташкінова О. А. завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доцент; к.соц.н.;
 69. Хаджинова О. В. – декан економічного факультету, д.е.н., доцент;
 70. Харлашин П. С. – професор кафедри металургії чорних металів, д.т.н., професор;
 71. Холькін О. М. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, професор; д.ф-м.н., професор;
 72. Черненко С. О. – начальник відділу інтелектуальної власності НДЧ;
 73. Чичкарьов Є. А. – завідувач кафедри інформатики, професор; д.т.н., доцент;
 74. Чуть І. Ф. – начальник планово-фінансового відділу;
 75. Шабаліна І. Ю. – головний бухгалтер;
 76. Шишкін В. В. – доцент кафедри підйомно-транспортних машин та деталей машин; начальник НДЧ; к.т.н., доцент;
 77. Щепка О. А. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 78. Щетинін С. В. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва; д.т.н., с.н.с.

Список почесних членів вченої ради

 1. Белопольський М. Г. – завідувач кафедри обліку та аудиту, професор; д.е.н., професор
 2. Корольов В. П. – професор кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, д.т.н., професор;
 3. Малінов Л. С. – професор кафедри матеріалознавства та перспективних технологій, д.т.н., професор
 4. Парунакян В. Е. – професор кафедри транспортних технологій підприємств, д.т.н., професор
 5. Троцан А. І. -професор кафедри теорії металургійних процесів та ливарного виробництва; д.т.н., професор

Нормативні докумени Вченої ради

Перелік документів

Зразки службових записок

Оприлюднення рішень вченої ради

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Нова пошта Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України ERASMUS+

Повідомити про помилку