076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБ, ЯСС)

 • 43
 • 2017/10/19
Код спеціальності: 076
Економічний факультет (ЕкФ)
Галузь знань
 • 07 Управління та адміністрування
Освітньо-кваліфікаційні рівні
 • бакалавр
  • денна ф.н.
 • магістр
  • денна ф.н.
Спеціалізація (освітня програма)
бакалавр магістр
076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
Умови вступу (бакалавр)
 1. українська мова та література,
 2. історія України,
 3. математика або географія.
Умови вступу (магістр)
 1. фахове випробування
 2. іспит з іноземної мови

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).

 • Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 25 осіб
 • Ліцензійний обсяг (магістр) – 25 осіб

Навчання за спеціальністю на освітньому рівні бакалавр передбачає:

Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

Випускники одержують сучасні знання та уміння з питань професійної та практичної підготовки:

 • Основи підприємницької та торгівельної діяльності;
 • Товарознавство;
 • Поведінка споживачів;
 • Економіка торгівлі;
 • Основи та організація біржової діяльності;
 • Торгівельні мережі;
 • Підприємництво і бізнес-культура;
 • Захист прав споживачів;
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;
 • Аналіз і прогнозування біржової діяльності;
 • Потенціал і розвиток підприємства;
 • Біржові ринки;
 • Стратегія бізнесу;
 • Основи економічної кон’юнктури;
 • Основи стандартизації, метрології та управління якості;
 • Форми організації підприємницької діяльності;
 • Інформаційні системи і технології в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;
 • Управління запасами та логістика;
 • Бізнес-планування та оцінка бізнесу;
 • Операційний менеджмент;
 • Організація власного бізнесу;

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

21:26
19/10/2017
Парний тиждень