071 Облік і оподаткування

 • 29
 • 2017/08/13
Код спеціальності: 071
Економічний факультет (ЕкФ)
Галузь знань
 • 07 Управління та адміністрування
Освітньо-кваліфікаційні рівні
 • бакалавр
  • заочна ф.н.
  • денна ф.н.
 • магістр
  • заочна ф.н.
  • денна ф.н.
Спеціалізація (освітня програма)
бакалавр магістр
Облік і аудит Облік і аудит
Умови вступу (бакалавр) -
Умови вступу (магістр) -
Підготовку проводить кафедра “Облік і аудит”. Фахівці з обліку можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на Керівних, пссадахвідділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах/ науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю.

Мета та місія кафедри

У сучасних економічних умовах неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, одержує прибуток від своєї діяльності, без фахівців, що ефективно здійснюють організацію бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, внутрішнього аудиту, що формують облікову інформацію, контролюють і аналізують виробничо-господарську діяльність. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом ухвалюються економічно обґрунтовані управлінські рішення по подальшому функціонуванню і оптимальному динамічному розвитку підприємства. Тому, стратегічною метою  функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в області якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоздатних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку і оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, творчо здійснюючих професійну діяльність.

Службові сходинки:

 1. бухгалтер;
 2. старший бухгалтер;
 3. керівник відділу;
 4. головний бухгалтер;
 5. фінансовий директор.
Місія кафедри полягає в зростанні і зміцненні освітньо-професійного потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, що володіють фундаментальними знаннями української і зарубіжної економіки, володіють сучасними методиками і відповідають найвищим вимогам професійного ринку праці.

Незалежна бухгалтерська діяльність

Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає послуги щодо: ведення обліку і складання фінансової звітності, проведення аудиту, відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм бухгалтерської і податкової звітності, управлінського консультування, експертизи.

Робота бухгалтера в державних організаціях

Робота бухгалтера в державних організаціях, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з нінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах тощо.

Конкурентоспроможність випусників

Працевлаштування випускників кафедри на ринку праці складає практично 100%. Багато студентів мають нагоду працювати вже на 5-му курсі, перейшовши на індивідуальний графік навчання. Практика показує, що фахівці в області обліку і аудиту завжди затребувані. За час існування спеціальності дипломи про вищу освіту отримали більше 1000 випускників.

Переваги професії:

 • затребуваність на ринку праці;
 • переважно нормативний робочий день;
 • можливо мати додатковий заробіток, наприклад, допомагати з веденням бухгалтерського обліку малим підприємцям;
 • кар’єрний зріст.
Випускники кафедри працюють в державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, комерційних банках, малих і приватних підприємствах, ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь», районних пенсійних фондах, виконкомах, підприємствах сільського господарства, в Маріупольському морському торговому порту і інших підприємствах.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • бухгалтерії установ різних форм власності;
 • державні, сумісні, приватні підприємства різних галузей народного господарства;
 • контрольно-ревізійна служба (КРУ);
 • аудиторські компанії;
 • банківські установи;
 • державне казначейство;
 • консальтингові компанії;
 • економічні підрозділидержавних і галузевих виробничих підприємств;
 • наукові і проектні установи.

Наукова і педагогічна діяльність бухгалтера

Робота викладачем бухгалтерського обліку в середніх та вищих навчальних закладах. Підготовка бухгалтерів – творча і почесна професія. Особливо актуальною є наукова діяльнвсть в галузі становлення національного обліку на базі міжнародних стандартів та впровадження автоматизації обліку з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Контактні телефони

(0629) 44-64-05, 44-66-26, 44-66-36

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

21:24
19/10/2017
Парний тиждень