075 Маркетинг

Код спеціальності: 075
Економічний факультет (ЕкФ)
Галузь знань
 • 07 Управління та адміністрування
Освітньо-кваліфікаційні рівні
 • бакалавр
  • денна ф.н.
 • бакалавр
Спеціалізація (освітня програма)
бакалавр магістр
Маркетинг Маркетинг
Умови вступу (бакалавр) -
Умови вступу (магістр) -
Підготовку проводить кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування. Маркетинг як економічна категорія з’явився на початку ХХ століття. Маркетинг як наука, мистецтво, вид діяльності – багатогранна область людської діяльності. Маркетологи значною мірою впливають на підвищення ефективності усіх сфер діяльності організацій, розробку нових товарів і послуг, підвищення рівня конкурентоспроможності товарів і підприємств. Кредо маркетолога : професіоналізм – це ефективність, надійність, відповідальність. Успіху в умовах сучасної запеклої конкуренції досягають ті організації, підприємства, які будують свою роботу на маркетингових рішеннях, враховуючи зміни на усьому ринковому просторі. Маркетологи приймають рішення з приводу 8 типів маркетингової суті :
 • матеріальних благ
 • послуг
 • подій
 • особи
 • місць
 • власності
 • інформації
 • ідеї.
Маркетинг – це орієнтація підприємства. Він є присутнім в усіх структурних підрозділах підприємств, завданням яких є :
 • розробка маркетингової стратегії
 • збір маркетингової інформації
 • встановлення контакту з покупцями
 • створення сильних торгових марок
 • розробка ринкових пропозицій
 • надання цінності товару.
У сучасних умовах визначальну роль в розвитку малих, середніх і великих організацій займає маркетинг. Дрібні і середні підприємства не мають достатніх сил і засобів для самостійного виходу на ринки. Маркетологи покликані допомогти підприємцям розібратися в кон’юнктурі товарних ринків, в чинних нормах і правилах маркетингу, отримати інформацію про торгових партнерів. Професійна складова компетентності випускника спеціальності “Маркетинг” містить знання маркетингових технологій і методів управління підприємством, що дозволяє фахівцеві робити аналіз ринкової ситуації, в якій знаходиться організація, обгрунтовувати маркетингові цілі і стратегії, розробляти для їх досягнення комплексні маркетингові програми по просуванню товарів. Пріоритетним напрямом є теоретична і практична підготовка майбутніх маркетологів з використанням активних форм проведення зайняття і ділових ігор. Реалізація дидактичних принципів і способів дозволяє опанувати необхідні управлінські компетенції в системі маркетингу. Найпривабливіші спеціалізовані дисципліни, які вивчають маркетологи :
 •  Маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Іноземна мова
 • Реклама і стимулювання збуту
 • Стратегічний маркетинг
 • Маркетинг промислових підприємств
Маркетологи можуть працювати у усіх підрозділах українських і зарубіжних організацій. Фундаментальна підготовка маркетологів дозволяє використати сучасні інформаційні технології за рішенням маркетингових завдань, забезпечувати зворотний зв’язок з бізнесом при формуванні планів підприємств.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

00:54
17/10/2017
Парний тиждень
1